COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

124 Kartografsko gradivo – posebna oznaka gradiva

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na značilnosti nefotografskih prikazov ter fotografskih in daljinskih posnetkov.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
124Kartografsko gradivo – posebna oznaka gradivanr
aVrsta prikazanr
bOblika kartografske enoter
cTehnika predstavitve pri fotografskih in nefotografskih prikazihr
dPoložaj snemanja pri fotografskih in daljinskih posnetkihr
eVrsta satelita pri daljinskih posnetkihr
fIme satelita pri daljinskih posnetkihr
gTehnika snemanja daljinskih posnetkovr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

124a Vrsta prikaza

Koda označuje vrsto prikaza.

anefotografski prikaz
bfotografski posnetek
cdaljinski posnetek
124b Oblika kartografske enote

Koda označuje obliko kartografske enote.

aatlas
bdiagram
cglobus
dzemljevid
emodel
fprofil
gdaljinski posnetek
hdel karte
ipogled s ptičje perspektive
jnačrt
zdrugo
124c Tehnika predstavitve pri fotografskih in nefotografskih prikazih

Koda označuje tehniko predstavitve.

aaanaglifna (polreliefna)
abpolarizirana
acplanimetrična
adkartodiagram
aekarta s trakastimi znaki
afkarta s točkastimi znaki
agkartogram
ahpovršinski statistični kartodiagram
aikorokromatska
ajkarta s prikazi po geografskih enotah
akkarta s prikazom enot po geometrični mreži
amanamorfna
ankarta s slikami
aoprikaz prostorskega modela v ravnini
apmentalna ali kognitivna karta
aqpogledi z vidnim obzorjem (ptičje perspektive in panorame)
arpogledi brez vidnega obzorja (ptičje perspektive in panorame)
asperspektivni prikaz
dapiktokarta
dbkarta s slučajno razporejenimi točkami
dcrastrska
ddnerastrska
124d Položaj snemanja pri fotografskih in daljinskih posnetkih

Koda označuje položaj snemanja.

azemeljski
bzračni
cvesoljski
124e Vrsta satelita pri daljinskih posnetkih

Koda označuje vrsto satelita.

ameteorološki
bza opazovanje površja Zemlje
cza opazovanje vesolja
124f Ime satelita pri daljinskih posnetkih

Koda označuje ime satelita.

METEOROLOŠKI
aaTiros
abATS
acNOAA
adNimbus
aeMETEOSAT
ZA OPAZOVANJE POVRŠJA ZEMLJE
gaERTS
gbLandsat I
gcLandsat II
gdLandsat III
geSeasat
gfSkylab
ggSpacelab
ZA OPAZOVANJE VESOLJA
maExplorer I
mbExplorer II
124g Tehnika snemanja daljinskih posnetkov

Koda označuje tehniko snemanja.

SVETLOBNO SEVANJE
aavideoposnetek
abpsevdobarvna fotografija
acmultispektralna fotografija
admultispektralno skeniranje
avkombinacija različnih tehnik svetlobnega sevanja
TOPLOTNO INFRARDEČE SKENIRANJE
dainfrardeče linijsko skeniranje
dvkombinacija različnih tehnik toplotnega infrardečega skeniranja
MIKROVALOVNO SEVANJE
gaSidelooking Airborne Radar (SLAR)
gbSynthetic Aperture Radar (SAR)
gcpasivno mikrovalovno kartiranje

PRIMERI

  1. *

    124⊔⊔ab bi cas db
    (Fotovodnik po Piranu s posnetki iz zraka.)