COBISS
Domov  >  Brezžično omrežje Libroam  >  Navodila za uporabnike
Brezžično omrežje Libroam - navodila za uporabnike

Osebni dostop

Uporabniški račun za dostop do omrežja Libroam članu (uporabniku) dodeli njegova matična knjižnica, ki mu določi tudi uporabniško ime in geslo ter zagotavlja ustrezno tehnično pomoč.

Za povezavo v omrežje potrebujemo mobilno napravo (npr. prenosni računalnik z brezžičnim vmesnikom) ter ustrezno programsko in strojno opremo.

Pridobitev uporabniškega računa

Uporabniški račun

Član, ki mu knjižnica ob vpisu dodeli uporabniški račun za storitev Moja knjižnica, postane hkrati tudi uporabnik omrežja Libroam. Uporabniški gesli sta namreč enaki, razlikuje se le uporabniško ime. Članu dodeli uporabniško ime za Libroam lokalni skrbnik knjižnice.

Sprememba gesla

Uporabnik lahko ob prijavi v Moja knjižnica spremeni obe gesli hkrati. Po spremembi gesla za Moja knjižnica se takoj samodejno spremeni tudi geslo za Libroam. Geslo je veljavno takoj.

Strojna in programska oprema

V omrežje Libroam se lahko povežemo z različnimi napravami:

 • prenosnimi računalniki;
 • dlančniki;
 • drugimi brezžičnimi napravami, ki podpirajo zahtevane standarde in so opremljene z ustreznim brezžičnim vmesnikom Wi-Fi skladno s:
  • standardom 802.11b ali 802.11g
  • varnostnim protokolom WPA-Enterprise ali WPA2-Enterprise.

Za vzpostavitev povezave mora naprava imeti ustrezno programsko opremo:

 • odjemalec Libroam (IZUM) ali
 • splošni odjemalec za 802.1x

Namig

Pri nakupu brezžične kartice preverimo, ali imajo izdelki ustrezno oznako:

 • oznako Wi-Fi   WiFi
 • IEEE 802.11b ali 802.11g
 • WPA-Enterprise (v sodobnejših omrežjih je dodatno podprt tudi WPA2-Enterprise)

Informacije glede usklajenosti brezžičnih naprav z zahtevanimi standardi, ki veljajo za povezavo v omrežje Libroam, so dosegljive na http://certifications.wi-fi.org/wbcs_certified_products.php.

Navodila za povezavo

Kratek povzetek navodil za nastavitev omrežja Libroam

 • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
 • Ime omrežja (angl. SSID): Libroam
 • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
 • Način overjanja: 802.1X
 • Protokol overjanja: EAP-TTLS
 • Standardni tuneliran protokol za overjanje: PAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
 • Način dodeljevanja IP-naslovov: DHCP (pridobljeni IP-naslov spada med javne IP-naslove)
 • Oblika uporabniškega računa Libroam: <akronim knjižnice>.<vpisna št. člana v knjižnici>@libroam.si

Certifikat CA Libroam

 • Če uporabljamo odjemalec SecureW2, se certifikat samodejno namesti na napravo ob namestitvi odjemalca.
 • Pri drugih odjemalcih je treba certifikat CA na napravo namestiti ročno.
 • Download certifikata.