COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS - razno
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja - COBISS - razno

Vprašanja

Področje Ključ Vprašanje
splošno lokalna in vzajemna baza podatkov Kaj je vzajemna baza podatkov in kaj lokalna; kako naj iščem v eni ali drugi?
splošno bibliografski podatki, podatki o zalogi Kaj so bibliografski podatki in kaj podatki o zalogi?
splošno prekinitev seje, iskanje Zakaj seja v COBISS/OPAC-u ni več aktivna?
COBISS/OPAC iskanje Zapisa o gradivu ne najdem v COBISS/OPAC-u. Zakaj?
COBISS/OPAC iskanje Pogosto mi pri uporabi COBISS/OPAC-a izpiše sporočilo: "Izpisovati je možno le zadetke zadnjega iskanja."
COBISS/OPAC iskanje Kaj narediti, če dobim opozorilo o napaki: %ASS-E-SEATRMEXP, >>>Search term expected
COBISS/OPAC prekinitev Zanima me, zakaj ponoči iskanje ni možno.
COBISS/OPAC Moja knjižnica, nastavitve Pri uporabi Moje knjižnice dobim sporočilo, da varnostni certifikat ni veljaven?
COBISS/OPAC Moja knjižnica, geslo Pozabil sem geslo za prijavo v servis Moja knjižnica. Kje dobim geslo za servis Moja knjižnica in ali si ga lahko sam spremenim?
COBISS/OPAC Moja knjižnica, e-naslov Kako spremenim svoj e-naslov za e-obveščanje v Moji knjižnici?
COBISS/OPAC Moja knjižnica, rok izposoje Kako podaljšam rok izposoje gradiva?
COBISS/OPAC rezervacija, Moja knjižnica Kako po zaključenem iskanju rezerviram gradivo?
COBISS/OPAC pomanjkljiv zapis V zapisu oz. opisu gradiva (članek, knjiga, revija,...) sem naletela na napako!
COBISS/OPAC neposredne povezave Kako lahko v sistemu COBISS/OPAC pripravim neposredno povezavo na posamezno bazo podatkov? Ali so možne tudi druge neposredne povezave (npr. iskanje, izpise zapisov, pregled izposojenega gradiva itd.)?
COBISS/OPAC prenos zapisov Kako iz spletnega COBISS/OPAC-a prenašamo zapise v druge sisteme, npr. v program Šolska knjižnica?
COBISS/OPAC prenos zapisov Smo pridruženi člani sistema COBISS.SI in imamo možnost, da preko spletnega COBISS/OPAC-a prenašamo zapise v program Šolska knjižnica. Uporabljamo operacijski sistem Windows95 ali Windows98. Zakaj se podatki iz datoteke OPISO.DAT ne prenesejo v lokalno bazo podatkov?
COBISS/OPAC CONOR.SI Kaj je baza CONOR.SI?
COBISS/OPAC bibliografije raziskovalcev, osebne bibliografije Kako vnesti ali popraviti podatke za osebne bibliografije?
COBISS/OPAC JCR - faktorji vpliva Zakaj ne morem več iskati v bazi podatkov JCR - faktorji vpliva?
COBISS/OPAC
celotna besedila člankov
bibliografije raziskovalcev
prijava,
nastavitev brskalnikov Internet Explorer in Mozilla Firefox
(proxy strežnik)
Pri poizkusu iskanja v COBISS/OPAC-u izpiše sporočilo: "Prišlo je do napake, prosimo, da se ponovno prijavite v Cobiss."
COBISS/OPAC,
Web of Science
nastavitev brskalnikov Internet Explorer in Mozilla Firefox
(Proxy strežnik)
Zakaj se ni možno prijaviti v Web of Science?
COBISS/OPAC,
Web of Science
nastavitev brskalnika Internet Explorer 8 in
Internet Explorer 9
Po iskanju v bazah podatkov servisa Web of Science se seznam zadetkov ne izpiše oz. se spletna stran ne prikaže v celoti.

V COBISS/OPAC-u se po vnosu iskalnega pojma po pritisku tipke ENTER ne zgodi nič.
Web of Science oddaljen dostop - federacija COBISS AAI Kako dostopati do servisa Web of Science preko federacije COBISS AAI (Shibboleth avtentikacija)?      novo
Web of Science oddaljen dostop - federacija ArnesAAI Kako dostopati do servisa Web of Science preko federacije ArnesAAI (Shibboleth avtentikacija)?
ProQuest oddaljen dostop - federacija ArnesAAI Kako dostopati do servisa ProQuest preko federacije ArnesAAI (Shibboleth avtentikacija)?
celotna besedila člankov pdf-datotekeke,
page control
Kaj storiti, če ne morem odpreti pdf-datotek, ki imajo možnost page control v bazah podatkov s celotnimi besedili člankov servisa ProQuest?
COBISS/Connect Diakritični znaki Kako dopolnimo nepopolno tabelo diakritičnih znakov?
COBISS2, COBISS3 Namestitev ali posodobitev programa Java Postopek namestitve ali posodobitve programa Java  novo
COBISS2, COBISS3 Posodobitev programa Java, COBISS/Connect ne deluje, odjemalec COBIS3 ne deluje Težave z aplikacijami COBISS po posodobitvi programa Java
strojna oprema tiskalniki Katere tiskalnike podpira programska oprema COBISS?

Odgovori

Lokalne baze podatkov so baze podatkov posameznih knjižic. Med seboj so povezane preko vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI, ki vsebuje bibliografske podatke in podatke o zalogi iz vseh lokalnih baz podatkov.

Vnos podatkov o bibliografskih enotah poteka v lokalnih bazah podatkov knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.SI. Hkrati z vnosom v lokalno bazo podatkov se ažurira tudi vzajemna baza podatkov COBIB.SI. Lokalne baze podatkov same zase predstavljajo celoto (tj. katalog posameznih knjižnic), v odnosu do vzajemne baze podatkov pa njene segmente. Za isto enoto knjižničnega gradiva se v lokalni in v vzajemni bazi podatkov tvori en sam zapis, ki je nato preko vzajemne baze podatkov dostopen vsem knjižnicam v sistemu COBISS.SI.

COBISS/OPAC omogoča online dostop do lokalnih baz podatkov in COBIB-a. Pri iskanju določenega gradiva lahko zato izberete COBIB.SI, če želite iskati po vseh slovenskih knjižnicah hkrati, ali eno od lokalnih baz podatkov, če želite iskati po katalogu določene knjižnice (npr. Osrednje knjižnice Celje):

 • iskanje v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI:
  Po izbiri zadetka se na zaslonu izpišejo bibliografski podatki o izbranem gradivu ter na koncu seznam knjižnic, ki imajo izbrano gradivo v svojem katalogu (lokalni bazi podatkov). Program omogoča tudi začasen preklop v posamezno lokalno bazo podatkov, za katero se izpiše število dostopnih izvodov ter podatek, ali je gradivo prosto ali izposojeno (če ima knjižnica izposojo avtomatizirano s programsko opremo COBISS/Izposoja).
 • iskanje v lokalni bazi podatkov:
  Po izbiri zadetka se na zaslon izpišejo bibliografski podatki o izbranem gradivu ter na koncu podatki o zalogi (število izvodov in podatek, ali je gradivo prosto ali izposojeno, če ima knjižnica izposojo avtomatizirano s programsko opremo COBISS/Izposoja). Tudi tu program omogoča začasen preklop v druge lokalne baze podatkov, ki imajo izbrano gradivo in in za katere se izpišejo podatki o zalogi.

Bibliografski podatki so osnovni podatki o gradivu: npr. ime avtorja, naslov knjige oz. članka, leto in kraj izida ipd..:

 • podrobni
 • zbirni

Podrobni podatki o zalogi se evidentirajo v lokalni bazi podatkov posamezne knjižnice, npr. signatura knjige, inventarna številka, status izposoje. Do podatkov imamo dostop, ko smo priključeni v lokalno bazo podatkov. Zbirni podatki o zalogi se vodijo na nivoju vzajemne baze podatkov, in sicer na osnovi podrobnih podatkov iz lokalnih baz podatkov. Primer je število izvodov za izposojo, vseh izvodov, naročenih izvodov.

Seja je lahko neaktivna največ 20min, po tem času pa vas sistem odjavi, naloži se vstopna stran COBISS in potrebna je ponovna prijava v COBISS/OPAC.

Zapisa o iskanem gradivu ni mogoče najti iz naslednjih razlogov:

 • Bibliografski podatki za starejše gradivo so običajno evidentirani samo v klasičnem (listkovnem) katalogu posamezne knjižnice. Predlagamo, da podatke preverite v klasičnem katalogu ene od večjih knjižnic, za strokovno literaturo pa v katalogu knjižnice, ki pokriva izbrano strokovno področje.
 • Če po iskanju v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI ne najdete iskanega gradiva, priporočamo, da poskusite z iskanjem tudi po lokalnih bazah večjih knjižnic. V nekaterih lokalnih bazah je namreč še vedno precej lokalnih zapisov za gradivo, ki jih v bazi COBIB.SI še ni.
 • Nobena knjižnica, vključena v sistem COBISS.SI, nima iskane publikacije. Knjižnica vnese zapis v bazo podatkov COBIB.SI za posamezno bibliografsko enoto na osnovi predloge oziroma gradiva samega. Zapis za neko publikacijo torej lahko vnesejo le knjižnice, ki to publikacijo imajo ali pa jim jo nekdo posodi za določen čas.
 • Prispevki, objavljeni v časopisih ali revijah, časnikih, zbornikih in podobnih publikacijah, so obdelani po določenih kriterijih, ki se v knjižnicah razlikujejo. Dva najpogostejša kriterija sta pomembnost tematike za določeno strokovno področje in vnos bibliografskih enot za kompletnost osebne bibliografije.

Do teh težav prihaja navadno pri prehitri izbiri posameznega zadetka med izpisovanjem seznama zadetkov. Običajno se to dogaja, če uporabnik dostopa do COBISS-a preko počasnih komunikacijskih povezav oz. pri večjih preobremenitvah COBISS-ovega strežnika. Uporabnikom predlagamo, da počakajo, da se seznam zadetkov izpiše do konca in potem ne bo težav pri izpisu zahtevanih zadetkov. Če pa se omenjeno sporočilo že izpiše, priporočamo novo iskanje (ikona na vrhu strani oz. povezava na dnu strani) in ponoven izpis zadetkov.

Na splošno pri uporabi COBISS/OPAC-a odsvetujemo uporabo tipke Back, saj lahko večkratna zaporedna uporaba te tipke privede do napačnih rezultatov iskanja. Bolje je torej uporabiti ikone, ki so na vrhu strani, oz. povezave, ki so na dnu strani, in ne bo prihajalo do težav pri uporabi COBISS/OPAC-a.

To sporočilo se navadno pojavi, če v iskalno polje vnesete neustrezen ali nedokončan iskalni pojem (če npr. v osnovnem ali izbirnem načinu iskanja vnesete le znak * ali če v ukaznem načinu iskanja za iskalno predpono ne vpišete ničesar, npr. LA=).

V tem primeru je treba popraviti oziroma dopolniti iskalni pojem. Pri tem je treba upoštevati osnovna pravila in smernice za iskanje, ki jih lahko preberete, če kliknete na povezavo Pomoč.

Vsako jutro se ob 3. uri aktivira procedura za arhiviranje podatkov. Takrat ni mogoče iskati po vzajemni bazi podatkov COBIB.SI in pripravljati osebnih bibliografij. Prekinitev traja največ 3 minute.

Pri dostopu do servisa Moja knjižnica je privzeto nastavljena zaščita zaradi zlorabe osebnih podatkov, ki drugim preprečuje dostop do servisa Moja knjižnica, kadar se ne odjavite. Če se odločite za dostop od doma, je potrebna namestitev certifikata.

V COBISS/OPAC-u ( http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=getid&lang=win&lani=si) smo na vstopni strani oziroma na strani za izbiro baze podatkov pri razlagi ikone Moja knjižnica dodali v pomoč (ikona "pomoč" zgoraj!) naslednje navodilo:

Pri dostopu do servisa Moja knjižnica je uporabljena zaščita podatkov (SSL). Za nemoteno uporabo vašega brskalnika je treba namestiti potrdilo izdajatelja certifikata (SIGEN-CA), ki ga najdete na naslovu http://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php.

Za pridobitev začetnega gesla se morate osebno oglasiti v knjižnici, v katero ste včlanjeni. Po prijavi v servis Moja knjižnica lahko geslo kadar koli spremenite.
V primeru pozabljenega gesla kliknite povezavo Pozabljeno geslo. Če se e-naslov in številka članske izkaznice ujemata s podatki v bazi podatkov o članih, boste na vaš e-naslov prejeli sporočilo z navodili. Če navodil ne prejmete, se obrnite na vašo knjižnico, kjer vam bodo vpisali novo geslo.

Ta in vse druge funkcije, ki jih omogoča servis Moja knjižnica, so opisane na spletnem naslovu http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=HELP&sct=MLB.

Po prijavi v servis Moja knjižnica uporabite povezavo Vnos/sprememba e-naslova, kjer v vnosno polje Novi e-naslov vpišete nov naslov, na katerega boste po potrditvi gumba SPREMENI prejeli sporočilo z navodili.

Sporočilo vsebuje povezavo (POZOR: veljavnost povezave je en dan), na katero kliknete. Če klik na povezavo v sporočilu ne deluje, jo je treba kopirati v naslovno vrstico brskalnika. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov je za spreminjanje kontaktnih podatkov potrebna ponovna prijava. Po uspešni prijavi bo v kontaktnih podatkih izpisan vaš novi e-naslov.

Gradivu lahko podaljšamo rok izposoje na enega izmed načinov, ki jih knjižnica omogoča svojim članom: osebno v knjižnici, po telefonu in bibliofonu ali preko servisa Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u.

Vsi postopki in funkcije v servisu Moja knjižnica so opisane na spletnem naslovu http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=HELP&sct=MLB.

Gradivo lahko rezerviramo le v knjižnici, katere član smo, ta knjižnica pa mora imeti postopek izposoje avtomatiziran s programsko opremo COBISS/Izposoja in mora to storitev ponujati svojim članom.
Ko smo gradivo našli v katalogu knjižnice, se pod bibliografskimi podatki izpiše tabela Statusi v izposoji. V stolpcu Rezervacija kliknemo potrditveno polje pri gradivu, ki ga želimo rezervirati (krogec se izpolni s piko). Po kliku na gumb POTRDI IZBOR ZA REZERVACIJO se odpre okno Moja knjižnica – prijava. Vpišemo številko članske izkaznice in geslo za prijavo in kliknemo gumb VSTOPI. Če za izbrano gradivo ni omejitev dostopnosti, se na zaslonu izpišejo podatki o rezerviranem gradivu, po kliku na gumb V REDU pa se izpiše celoten seznam gradiva, ki ga imamo izposojenega in rezerviranega. Servis Moja knjižnica zapustimo, ko kliknemo gumb ODJAVA.

Ta in vse druge funkcije, ki jih omogoča servis Moja knjižnica, so opisane na spletnem naslovu http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=HELP&sct=MLB.

Napako, na katero ste naleteli v zapisu, bodo odpravili v knjižnici, kjer so zapis kreirali. Ta knjižnica ima gradivo, njeni knjižničarji pa so pooblaščeni, da preverijo ustreznost bibliografskega zapisa in morebitno napako popravijo. Predlagamo, da napačni izpis izpišete v t. i. polnem formatu. Na vrhu tako izpisanega zapisa je naveden akronim (kratica) knjižnice in ime kreatorja. Preko ikone Baza podatkov se priključite na lokalno bazo podatkov te knjižnice, s pomočjo akronima, ki je podčrtan, pa se povežete z bazo podatkov COLIB, kjer so tudi podatki o tej knjižnici (naslovi, telefonske in druge številke). Knjižnico lahko obiščete na navedenem naslovu, pokličete po telefonu ali pošljete sporočilo po elektronski pošti ter opišete napako.

Če se knjižnica na vaš zahtevek ne odzove, pošljite sporočilo na podpora@izum.si. Vaše sporočilo bomo posredovali v omenjeno knjižnico.

V sistemu COBISS/OPAC lahko pripravimo neposredno povezavo do posamezne baze podatkov z definiranjem naslova URL. Možne pa so še neposredne povezave URL na nekatere funkcije v COBISS/OPAC-u (povezava na želeno iskanje, povezava na izpis določenega zapisa in povezava na avtorizacijo za pregled izposojenega gradiva ali podaljšanje roka izposoje). Primeri.

Navodila za prenos zapisov iz spletnega COBISS/OPAC-a v druge sisteme so na spletni strani Pomoč COBISS/OPAC - Prenos zapisov.

Pridruženim članicam sistema COBISS.SI, ki uporabljajo program Šolska knjižnica in operacijski sistem Windows95 ali Windows98, predlagamo, da zapise shranjujejo v datoteko OPISO.TXT v mapi C:\COBISS.
Postopek: v meniju Datoteka (File) izberemo možnost Shrani kot (Save As). V oknu, ki se odpre, izberemo mapo C:\COBISS. Nato v polje za ime datoteke (File name) vpišemo OPISO (brez končnice), v polju za izbor vrste datoteke (Save as type) pa izberemo možnost Text File [*.txt] in shranimo. Na koncu v programu Šolska knjižnica v vhodnem imenu datoteke OPISO.DAT nadomestimo končnico DAT s končnico TXT. Primer.

Baza CONOR.SI je normativna datoteka osebnih in korporativnih imen. Normativni zapisi v bazi CONOR.SI vsebujejo sprejete oblike imen individualnih in korporativnih avtorjev. Sprejete oblike imen so določene za uporabo v celotnem območju katalogizacije, možno pa je tudi iskanje po variantnih oblikah imen.
Zaradi vzpostavitve baze CONOR.SI je sedaj verjetnost, da boste našli gradivo točno določenega avtorja, večja, saj so bibliografski zapisi za njegova dela povezani s sprejeto obliko imena.

Do baze podatkov JCR – faktorji vpliva imajo na splošno dostop vsi uporabniki iz Slovenije.

Če se izpiše sporočilo: "Dostop do baze podatkov je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Več informacij poiščite med pogostimi vprašanji (COBISS - razno) na temo JCR oz. posredujte tole ekransko sliko in IP-naslov vašega računalnika na e-naslov podpora(at)izum.si – client IP: IP naslov uporabnika", nam za ureditev dostopa na e-naslov podpora@izum.si posredujte ekransko sliko in IP-naslov vašega računalnika ali pokličite klicni center na telefonsko številko 02 2520 333.

IP-naslov vašega računalnika lahko preverite tudi sami na spletni strani https://www.ripe.net/.

Težavo je mogoče odpraviti z ustrezno nastavitvijo spletnega brskalnika. Ker lahko izbiramo med slovensko in angleško različico brskalnikov, navajamo možnosti v obeh jezikih (možnosti v angleščini so navedene v oklepajih).


 • Nastavitev za Microsoft Internet Explorer:

  1. V menijski vrstici izberete možnost Orodja (Tools) in kliknete Internetne možnosti (Internet Options). Odpre se okno z različnimi nastavitvami brskalnika, v katerem izberete zavihek Splošno (General) in za konfiguriranje zgodovine brskanja kliknete gumb Nastavitve (Settings). Ko se odpre novo okno, izberete možnost Ob vsakem obisku strani (Every time I visit the webpage).
  2. V menijski vrstici izberete možnost Orodja (Tools) in kliknete Internetne možnosti (Internet Options). Odpre se okno z različnimi nastavitvami brskalnika, v katerem izberete zavihek Povezave (Connections) in kliknete gumb Nastavitve za LAN (LAN Settings). Ko se odpre novo okno, pri proxy strežniku (Proxy server) izklopite možnost Uporabi proxy strežnik za moj LAN (Use a proxy server for your LAN).

 • Nastavitev za Mozilla Firefox (verzija 4 ali višja):

  V menijski vrstici izberete možnost Orodja (Tools) in kliknete Možnosti (Options…). Odpre se okno z različnimi nastavitvami brskalnika, v katerem izberete zavihek Mreža (Network). V razdelku Shramba brez povezave (Offline storage…) odkljukate možnost Prezri samodejno upravljanje predpomnilnika (Override automatic cache management…) ter v polje Omeji velikost prepomnilnika na (Limit cache to…) vpišete vrednost 0. Nato v razdelku Povezava (Connection…) kliknete gumb Nastavitve... (Settings…). V novem oknu izberete prvo možnost Brez posrednika (No proxy…), da izklopite uporabo namestniškega strežnika (proksija). Izbiro potrdite s klikom na gumb V redu (OK…) in nato zaprete okno z nastavitvami brskalnika tako, da še enkrat kliknete gumb V redu (OK…). Na koncu brskalnik ponovno zaženete.

 • Nastavitev za Google Chrome:

  1. V orodni vrstici brskalnika kliknemo Chromov meni (Chrome menu) in nato možnost Nastavitve (Settings). Odpre se okno, v katerem izberemo možnost Prikaži dodatne nastavitve... (Show advanced settings) V rubriki Zasebnost< (Privacy) izberemo gumb Izbriši podatke brskanja... (Clear browsing data); nato iz spustnega seznama izberemo možnost Vse od začetka (Beginning of time ) ter kliknemo gumb Brisanje podatkov brskanja (Clear browsing data).
  2. Odstranimo kljukico pri možnosti Predvidevaj omrežna dejanja in izboljšaj nalaganje strani (Predict network activities to improve page load performance).

Težavo povzroča Arnesov proxy strežnik, ki ga lahko definiramo v brskalniku Microsoft Internet Explorer ali Mozilla Firefox. Uporabnik, ki ima v brskalniku proxy strežnik definiran, je navzven viden pod IP-naslovom 193.2.1.88, kar je zunaj območja IP-naslovov, registriranih za uporabo baz podatkov Web of Science.

Težavo je mogoče rešiti na dva načina:

 • izklopite proxy strežnik - postopek
 • nastavitve definirate tako, da se za določene naslove proxy strežnik ne uporabi - postopek

Spletne strani baz podatkov servisa Web of Science, COBISS/OPAC itd. se v brskalnikih Internet Explorer 8 in Internet Explorer 9 ne izpisujejo pravilno. Za pravilen izpis je treba aktivirati t. i. Združljivostni pogled (Compatibility View). Gl. Navodila.

Uporabnik, ki prihaja iz IP naslova, kateri ni registriran pri ponudniku inf. servisa Web of Science – Thomson Reuters, ima možnost oddaljenega dostopa preko federacije COBISS AAI. Pogoja, ki morata biti izpolnjena za uporabo te možnosti, sta:

Postopek avtentikacije je opisan v navodilih.

Uporabnik, ki prihaja iz IP naslova, kateri ni registriran pri ponudniku inf. servisa Web of Science – Thomson Reuters, ima možnost oddaljenega dostopa preko federacije ArnesAAI. Pogoja, ki morata biti izpolnjena za uporabo te možnosti, sta:

Postopek avtentikacije je opisan v navodilih.

Uporabnik, ki prihaja iz IP naslova, kateri ni registriran pri ponudniku inf. servisa ProQuest, ima možnost oddaljenega dostopa preko federacije ArnesAAI. Pogoja, ki morata biti izpolnjena za uporabo te možnosti, sta:

Postopek avtentikacije je opisan v navodilih.

Problem se navadno pojavi pri brskalniku Microsoft Internet Explorer in ga je možno rešiti na različne načine, odvisno od vrste in verzije brskalnika in verzije programa Adobe Acrobat Reader za pregledovanje pdf-datotek. Predlagamo, da ponovno namestite najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader. Če pdf-datotek še vedno ne bo mogoče odpreti, bo treba namestiti brskalnik z višjo verzijo in/ali popravki in ponovno namestiti program Adobe Acrobat Reader.

Če tabela z diakritičnimi znaki ni popolna, lahko manjkajoče znake dopolnimo sami. To storimo tako, da izvedemo naslednji postopek.

Programska oprema COBISS3 in COBISS/Connect je zgrajena na javanskem okolju. Postopek namestitve ali posodobitve programa Java je odvisen od posameznega operacijskega sistema.

Po posodobitvi programa Java se lahko zaradi različnih okoliščin zgodi, da aplikaciji COBISS2 (COBISS/Connect) in COBISS3 (COBISS3 klient) ne delujeta. Kaj naredimo, ko ne delujejo povezave ali bližnjice do aplikacij COBISS2 in COBISS3, je opisano v postopku Težave z aplikacijami COBISS po posodobitvi programa Java.

Seznam tiskalnikov, ki jih podpira programska oprema COBISS, najdete na naslovu: http://home.izum.si/cobiss/priporocena_oprema/tiskalniki.asp.