COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS - razno
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja - COBISS - razno

Vprašanja

Področje Ključ Vprašanje
splošno lokalna in vzajemna baza podatkov Kaj je vzajemna baza podatkov in kaj lokalna; kako naj iščem v eni ali drugi?
splošno bibliografski podatki, podatki o zalogi Kaj so bibliografski podatki in kaj podatki o zalogi?
COBISS+ bibliografije raziskovalcev, osebne bibliografije Kako vnesti ali popraviti podatke za osebne bibliografije?
COBISS+ JCR - faktorji vpliva Zakaj ne morem več iskati v bazi podatkov JCR - faktorji vpliva?
COBISS+
celotna besedila člankov
bibliografije raziskovalcev
prijava,
nastavitev brskalnikov Internet Explorer in Mozilla Firefox (proxy strežnik)
Pri poizkusu iskanja v COBISS+-u izpiše sporočilo: "Prišlo je do napake, prosimo, da se ponovno prijavite v Cobiss."
COBISS+,
Web of Science
nastavitev brskalnikov Internet Explorer in Mozilla Firefox (Proxy strežnik) Zakaj se ni možno prijaviti v Web of Science?
COBISS+,
Web of Science
nastavitev brskalnika Internet Explorer 8 in
Internet Explorer 9
Po iskanju v bazah podatkov servisa Web of Science se seznam zadetkov ne izpiše oz. se spletna stran ne prikaže v celoti.

V COBISS+-u se po vnosu iskalnega pojma po pritisku tipke ENTER ne zgodi nič.
Web of Science oddaljen dostop - federacija COBISS AAI Kako dostopati do servisa Web of Science preko federacije COBISS AAI (Shibboleth avtentikacija)?
Web of Science oddaljen dostop - federacija ArnesAAI Kako dostopati do servisa Web of Science preko federacije ArnesAAI (Shibboleth avtentikacija)?
ProQuest oddaljen dostop - federacija ArnesAAI Kako dostopati do servisa ProQuest preko federacije ArnesAAI (Shibboleth avtentikacija)?
celotna besedila člankov pdf-datotekeke,
page control
Kaj storiti, če ne morem odpreti pdf-datotek, ki imajo možnost page control v bazah podatkov s celotnimi besedili člankov servisa ProQuest?
COBISS3 Namestitev ali posodobitev programa Java Postopek namestitve ali posodobitve programa Java
COBISS3 Posodobitev programa Java, odjemalec COBIS3 ne deluje Težave z aplikacijami COBISS po posodobitvi programa Java
strojna oprema tiskalniki Katere tiskalnike podpira programska oprema COBISS?

Odgovori

Lokalne baze podatkov so baze podatkov posameznih knjižic. Med seboj so povezane preko vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI, ki vsebuje bibliografske podatke in podatke o zalogi iz vseh lokalnih baz podatkov.

Vnos podatkov o bibliografskih enotah poteka v lokalnih bazah podatkov knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.SI. Hkrati z vnosom v lokalno bazo podatkov se ažurira tudi vzajemna baza podatkov COBIB.SI. Lokalne baze podatkov same zase predstavljajo celoto (tj. katalog posameznih knjižnic), v odnosu do vzajemne baze podatkov pa njene segmente. Za isto enoto knjižničnega gradiva se v lokalni in v vzajemni bazi podatkov tvori en sam zapis, ki je nato preko vzajemne baze podatkov dostopen vsem knjižnicam v sistemu COBISS.SI.

COBISS+ omogoča online dostop do lokalnih baz podatkov in COBIB-a. Pri iskanju določenega gradiva lahko zato izberete COBIB.SI, če želite iskati po vseh slovenskih knjižnicah hkrati, ali eno od lokalnih baz podatkov, če želite iskati po katalogu določene knjižnice (npr. Osrednje knjižnice Celje):

 • iskanje v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI:
  Po izbiri zadetka se na zaslonu izpišejo bibliografski podatki o izbranem gradivu ter na koncu seznam knjižnic, ki imajo izbrano gradivo v svojem katalogu (lokalni bazi podatkov). Program omogoča tudi začasen preklop v posamezno lokalno bazo podatkov, za katero se izpiše število dostopnih izvodov ter podatek, ali je gradivo prosto ali izposojeno (če ima knjižnica izposojo avtomatizirano s programsko opremo COBISS/Izposoja).
 • iskanje v lokalni bazi podatkov:
  Po izbiri zadetka se na zaslon izpišejo bibliografski podatki o izbranem gradivu ter na koncu podatki o zalogi (število izvodov in podatek, ali je gradivo prosto ali izposojeno, če ima knjižnica izposojo avtomatizirano s programsko opremo COBISS/Izposoja). Tudi tu program omogoča začasen preklop v druge lokalne baze podatkov, ki imajo izbrano gradivo in in za katere se izpišejo podatki o zalogi.

Bibliografski podatki so osnovni podatki o gradivu: npr. ime avtorja, naslov knjige oz. članka, leto in kraj izida ipd..:

 • podrobni
 • zbirni

Podrobni podatki o zalogi se evidentirajo v lokalni bazi podatkov posamezne knjižnice, npr. signatura knjige, inventarna številka, status izposoje. Do podatkov imamo dostop, ko smo priključeni v lokalno bazo podatkov. Zbirni podatki o zalogi se vodijo na nivoju vzajemne baze podatkov, in sicer na osnovi podrobnih podatkov iz lokalnih baz podatkov. Primer je število izvodov za izposojo, vseh izvodov, naročenih izvodov.

Do baze podatkov JCR – faktorji vpliva imajo na splošno dostop vsi uporabniki iz Slovenije.

Če se izpiše sporočilo: "Dostop do baze podatkov je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Več informacij poiščite med pogostimi vprašanji (COBISS - razno) na temo JCR oz. posredujte tole ekransko sliko in IP-naslov vašega računalnika na e-naslov podpora(at)izum.si – client IP: IP naslov uporabnika", nam za ureditev dostopa na e-naslov podpora@izum.si posredujte ekransko sliko in IP-naslov vašega računalnika ali pokličite klicni center na telefonsko številko 02 2520 333.

IP-naslov vašega računalnika lahko preverite tudi sami na spletni strani https://www.ripe.net/.

Težavo je mogoče odpraviti z ustrezno nastavitvijo spletnega brskalnika. Ker lahko izbiramo med slovensko in angleško različico brskalnikov, navajamo možnosti v obeh jezikih (možnosti v angleščini so navedene v oklepajih).


 • Nastavitev za Microsoft Internet Explorer (verzija 11 ali višja):

  1. V menijski vrstici izberete možnost Orodja (Tools) in kliknete Internetne možnosti (Internet Options). Odpre se okno z različnimi nastavitvami brskalnika, v katerem izberete zavihek Splošno (General) in za konfiguriranje zgodovine brskanja kliknete gumb Nastavitve (Settings). Ko se odpre novo okno, izberete možnost Ob vsakem obisku strani (Every time I visit the webpage) v zavihku Začasne internetne datoteke (Temporary Internet Files).

  2. V menijski vrstici izberete možnost Orodja (Tools) in kliknete Internetne možnosti (Internet Options). Odpre se okno z različnimi nastavitvami brskalnika, v katerem izberete zavihek Povezave (Connections) in kliknete gumb Nastavitve za LAN (LAN Settings). Ko se odpre novo okno, pri proxy strežniku (Proxy server) izklopite možnost Uporabi proxy strežnik za moj LAN (Use a proxy server for your LAN).

  Na koncu brskalnik ponovno zaženemo in nadaljujemo v COBISS+.

 • Nastavitev za Mozilla Firefox (verzija 60.0 ali višja):

  V menijski vrstici izberete možnost Orodja (Tools) in kliknete Možnosti (Options). Odpre se zavihek Možnosti (Options) z različnimi nastavitvami brskalnika:

  1. V levem delu zavihka izberemo Splošno (General), nato se z drsnikom pomaknemo na konec strani in v razdelku Omrežni posrednik (Network Proxy) kliknemo Nastavitve ... (Settings ...), v oknu Nastavitve povezave (Connection Settings) označimo Brez posrednika (No proxy) in potrdimo z gumbom V redu (OK).

  2. V levem delu zavihka nato izberemo Zasebnost in varnost (Privacy & Security), nato v razdelku Zgodovina (History), izberemo Firefox si bo zapomnil vašo zgodovino (Firefox will remember your browsing, download, form and search history) in kliknemo gumb Počisti zgodovino... (Clear History ...). Odpre se okno Počisti nedavno zgodovino (Clear Recent History), v polju Časovni obseg brisanja (Time range to clear) izberemo Vse (Everything), odpremo spustni seznam Podrobnosti (Details) in odkljukamo le Predpomnilnik (Cache) in Podatke pri delu brez povezave (Offline Website Data) ter kliknemo gumb Počisti zdaj (Clear Now).

  Zapremo zavihek Možnosti (Options). Na koncu brskalnik ponovno zaženemo in nadaljujemo v COBISS+.


 • Nastavitev za Google Chrome (verzija 60.0 ali višja):

  1. V orodni vrstici brskalnika kliknemo Prilagajanje in nadziranje Google Croma (Customize and control Google Crome) in nato možnost Nastavitve (Settings). V brskalniku se odpre povezava chrome://setings/ , v spisku na isti strani se pomaknemo na dnu in poiščemo področje Dodatno (Advanced), odpre se seznam Zasebnost in varnost (Privacy and security). Na koncu prvega razdelka izberemo možnost Izbriši podatke brskanja (Clear browsing data) in odpre se okno Izbriši podatke brskanja (Clear browsing data).

  2. Izberemo možnost Dodatno (Advanced), v rubriki Časovno okolje (Time range) izberemo iz spustnega seznama možnost Od začetka (All time), odkljukamo možnosti Zgodovina brskanja (Browsing history) in Predpomnenje slike in datoteke (Cached images and files) ter kliknemo gumb Izbriši podatke (Clear data).

  Na koncu brskalnik ponovno zaženemo in nadaljujemo v COBISS+.


Težavo povzroča Arnesov proxy strežnik, ki ga lahko definiramo v brskalniku Microsoft Internet Explorer ali Mozilla Firefox. Uporabnik, ki ima v brskalniku proxy strežnik definiran, je navzven viden pod IP-naslovom 193.2.1.88, kar je zunaj območja IP-naslovov, registriranih za uporabo baz podatkov Web of Science.

Težavo je mogoče rešiti na dva načina:

 • izklopite proxy strežnik - postopek
 • nastavitve definirate tako, da se za določene naslove proxy strežnik ne uporabi - postopek

Spletne strani baz podatkov servisa Web of Science, COBISS+ itd. se v brskalnikih Internet Explorer 8 in Internet Explorer 9 ne izpisujejo pravilno. Za pravilen izpis je treba aktivirati t. i. Združljivostni pogled (Compatibility View). Gl. Navodila.

Uporabnik, ki prihaja iz IP naslova, kateri ni registriran pri ponudniku inf. servisa Web of Science – Thomson Reuters, ima možnost oddaljenega dostopa preko federacije COBISS AAI. Pogoja, ki morata biti izpolnjena za uporabo te možnosti, sta:

Postopek avtentikacije je opisan v navodilih.

Uporabnik, ki prihaja iz IP naslova, kateri ni registriran pri ponudniku inf. servisa Web of Science – Thomson Reuters, ima možnost oddaljenega dostopa preko federacije ArnesAAI. Pogoja, ki morata biti izpolnjena za uporabo te možnosti, sta:

Postopek avtentikacije je opisan v navodilih.

Uporabnik, ki prihaja iz IP naslova, kateri ni registriran pri ponudniku inf. servisa ProQuest, ima možnost oddaljenega dostopa preko federacije ArnesAAI. Pogoja, ki morata biti izpolnjena za uporabo te možnosti, sta:

Postopek avtentikacije je opisan v navodilih.

Problem se navadno pojavi pri brskalniku Microsoft Internet Explorer in ga je možno rešiti na različne načine, odvisno od vrste in verzije brskalnika in verzije programa Adobe Acrobat Reader za pregledovanje pdf-datotek. Predlagamo, da ponovno namestite najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader. Če pdf-datotek še vedno ne bo mogoče odpreti, bo treba namestiti brskalnik z višjo verzijo in/ali popravki in ponovno namestiti program Adobe Acrobat Reader.

Programska oprema COBISS je zgrajena na javanskem okolju. Postopek namestitve ali posodobitve programa Java je odvisen od posameznega operacijskega sistema.

Po posodobitvi programa Java se lahko zaradi različnih okoliščin zgodi, da aplikacija COBISS3 klient ne deluje. Kaj naredimo, ko ne delujejo povezave ali bližnjice do COBISS3, je opisano v postopku Težave z aplikacijami COBISS po posodobitvi programa Java.

Seznam tiskalnikov, ki jih podpira programska oprema COBISS, najdete na naslovu: http://home.izum.si/cobiss/priporocena_oprema/tiskalniki.asp.