COBISS
Brezžično omrežje Libroam - uvod
Libroam

O brezžičnem omrežju Libroam

Libroam (library roaming) predstavlja sistem gostovanja v brezžičnih omrežjih, ki so vzpostavljena v slovenskih knjižnicah po enotnih tehničnih merilih, veljavnih za mednarodno federacijo brezžičnih omrežij Eduroam.

Podrobnejša pravila za Libroam, ki niso zajeta v tehničnih merilih za Eduroam, določa IZUM.

Pomen in uporaba Libroam

Z uporabo brezžičnega omrežja Libroam zagotoviti knjižnici, predvsem pa njenim uporabnikom, da lahko s svojimi prenosnimi računalniki uporabljajo dostop do brezžičnega omrežja, če so člani knjižnice, če v knjižnici nimajo dolgov in če ne kršijo ali niso kršili pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam.

Gostovanje preko omrežja Libroam ni omejeno samo na matično knjižnico; uporabnik lahko gostuje v brezžičnih omrežjih vseh tistih slovenskih knjižnic, ki takšno gostovanje omogočajo in ustrezno oglašujejo.