Konferenca COBISS 2009
EnglishSrpskiMakedonskiAlbanskiHOMEprogramprog.odbor
 
11.–12. november 2009

Konference se je udeležilo
475 udeležencev.L O K A C I J A

Kongresni center Habakuk
LokacijaZ G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

MINISTRSKA KONFERENCA
O INFORMACIJSKI INFRASTRUKTURI ZNANOSTI,
IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE


COBISS 2009O R G A N I Z A T O R

IZUM


S O O R G A N I Z A T O R J I

Ministrstvo za visoko šolstvo,
   znanost in tehnologijo


Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za zunanje zadeveS P O N Z O R J A

ADD

Datascan

 
e-mail © 2009 IZUM e-mail