Konferenca

torek, 12. 11. 2002

09.00 Registracija udeležencev
10.00 Začetek konference:
mag. Tomaž Seljak - pozdrav udeležencev v imenu IZUM-a,
dr. Luka Šušteršič - pozdrav udeležencev v imenu Sveta članic COBISS-a
10.15 Uvodno predavanje
dr. Klaus Brunnstein - Internetne in spletne implementacije v knjižnicah z vidika zanesljivosti
11.00 Odmor
11.30 Panel: COBISS.NET - Implementacija COBISS-a izven Slovenije
Moderator: Branko Zebec
 • Sreten Ugričić (Narodna biblioteka Srbije, Beograd) – Projekt Virtualna biblioteka Srbije
 • Čedomir Drašković (Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje) – Projekt Virtualna biblioteka Črne gore
 • Rasim Pršte (COBISS Centar, Sarajevo) – Projekt Virtualna biblioteka Bosne in Hercegovine
 • Blagoje Nikolov (Matična i univerzitetska biblioteka, Bitola) – Implementacija COBISS-a v Makedoniji
 • Beshiri Ramadan (Narodna i univerzitetska biblioteka Kosova, Priština) – Problemi knjižničarstva na Kosovem
 • dr. Ilona Slawinski (OOSI) – Avtomatizacija avstrijskih knjižnic na področju CEE
13.30 Kosilo
15.00 Panel: COBISS3 - Odprta vprašanja zamenjave platforme
Moderator: mag. Marta Seljak
 • Miroslav Kolarič – Serijske publikacije in zaloga v COBISS3
 • Robert Vehovec – Spletni vmesnik za COBISS3
 • dr. Uroš Kunaver – Uvajanje COBISS3 v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani
 • Miro Tržan – Uvajanje COBISS3/Nabava v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana
 • Branko Zebec – Strojna in komunikacijska oprema za COBISS3
 • mag. Marko Bonač – Prihodnost akademskega komunikacijskega omrežja v Sloveniji
17.00 Odmor
17.30 Panel: Bodočnost knjižnic
Moderatorja:
mag. Franci Pivec in mag. Lenart Šetinc
 • dr. Maja Žumer (NSK) – Predvidena vloga Nacionalnega sveta za knjižničarstvo pri opredeljevanju nacionalne strategije knjižničarstva
 • mag. Jelka Gazvoda (MK) – Mreža splošnih knjižnic kot prosto dostopnih multimedijskih informacijskih središčih
 • Majda Steinbuch (Zavod RS za šolstvo) - Povezovanje šolskih knjižnic v informacijske sisteme
 • Maša Železnik (MID) - Programi animacije za informacijsko družbo
 • dr. Irena Sapač (UKM) – Vloga glavne knjižnice v integrirani univerzi
20.00 Županov sprejem v hotelu Arena

sreda, 13. 11. 2002

09.00 Registracija udeležencev
10.15 Uvodno predavanje:
dr. Boštjan Žekš (SAZU): Odličnost v znanosti
11.00 Odmor
11.30 Panel: Informacijska podpora vrednotenju raziskovalne dejavnosti (1.del)
Moderator: mag. Tomaž Seljak
 • dr. Vito Turk (IJS) – Slovenska znanost v mednarodnih primerjavah
 • dr. Jure Zupan (KI) – Odmevnost publiciranih rezultatov znanstvenega dela
 • dr. Jasna Fisher (INZ) – Vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela v humanistiki
 • mag. Tomaž Seljak (IZUM) – Zbiranje in urejanje bibliografskih kazalcev znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti
13.30 Kosilo
15.00 Panel: Informacijska podpora vrednotenju raziskovalne dejavnosti (2.del)
 • dr. Stojan Sorčan (MŠZŠ) – Evalvacija znanstvene kakovosti programov in projektov
 • dr. Meta Virant-Doberlet (NIB) – Kazalci raziskovalne uspešnosti in razvrščanje v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive
 • dr. Alojz Kodre (ULJ) – Vrednotenje raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani
 • dr. Drago Vuk (UMB) – Vrednotenje raziskovalnega dela na Univerzi v Mariboru
17.00 Vabljeno predavanje:
dr. Jozsef Györkös
(MID): Slovenija v informacijski družbi
17.30 Zaključek konference