Konferenca


prof. KLAUS BRUNNSTEIN

BrunnsteinKlaus Brunnstein, rojen v Koelnu, je leta 1962 doštudiral fiziko in matematiko v Marburgu, leta 1964 pa doktoriral na univerzi v Hamburgu. Že disertacija je bila "računalniška", novi stroki pa se je povsem posvetil v prvi službi na nemškem sinhotronu DESY. Leta 1969 je sodeloval v skupini, ki je utemeljila študij informatike na Univerzi Hamburg; tam dela še danes. Vodil je številne projekte o računalnikih v izobraževanju, umetnosti, knjižničarstvu itd. Od leta 1985 se posveča varnosti v računalništvu in je leta 1988 ustanovil prvi testni center za viruse (VTC). V devetdesetih je bil med soustanovitelji simpozija KnowRight in je najvidnejši pobudnik obravnave etičnih vidikov informatike. Dobro ga poznajo v nemških in mednarodnih knjižničarskih krogih. Močno je zaznamoval delovanje IFIP - mednarodne federacije za procesiranje informacij, ki ga je na letošnjem svetovnem računalniškem kongresu v Montrealu izvolila za svojega predsednika.