COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmaj2017

3XX BLOK NAPOMENA

SPISAK POLJA

300Opšta napomena
301Napomena o identifikacionom broju
304Napomena o naslovu i podacima o odgovornosti**
305Napomena o izdanju i bibliografskoj istoriji**
306Napomena o izdavanju, distribuciji itd.**
311Napomena o polju za povezivanje
314Napomena o intelektualnoj odgovornosti
316Napomena o primerku
317Napomena o izvoru
318Napomena o postupku
320Napomena o bibliografijama/registrima/rezimeima u opisivanom izvoru
321Napomena o registrima/apstraktima/referencama u drugim izvorima
322Napomena o saradnicima kod nastanka jedinice (građa za vizuelne projekcije i video građa te zvučni snimci)
323Napomena o izvođačima (građa za vizuelne projekcije i video građa te zvučni snimci)
324Napomena o originalu
325Napomena o reprodukciji
326Napomena o učestalosti
327Napomena o sadržaju
328Napomena o disertaciji (tezi)
330Rezime ili apstrakt
333Napomena o korisnicima
334Napomena o nagradi
336Napomena o vrsti elektronskog izvora
337Napomena o sistemskim zahtevima
338Napomena o finansiranju

Blok 3XX odgovara sedmom području bibliografskog opisa prema ISBD-u. U tom području navodimo napomene (slobodno oblikovani tekst) koje dopunjuju i pojašnjavaju opis te opisuju izgled ili sadržaj jedinice.

Interpunkciju, sadržaj i oblik nekih napomena propisuje ISBD. Napomene pišemo na jeziku ustanove koja katalogizuje i koristimo standardne uvodne fraze i skraćenice.

Ako se napomena po svom sadržaju može podvesti pod više vrsta napomena između polja 301 i 318, unosimo je u prvo odgovarajuće polje po redosledu. Napomene, koje se odnose na polja od 320 nadalje, unosimo u ta polja, a ne u prethodna. Ako dve napomene spadaju u istu vrstu, svaku unosimo u svoje polje, dakle, polje ponavljamo.

Napomena može programski da se generiše i iz podataka u drugim poljima, npr. iz polja za povezivanje 4XX. Ako napomenu formiramo iz drugog polja, ne unosimo je u polje 3XX.