COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjun2006

1XX BLOK KODIRANIH PODATAKA

SPISAK POLJA

100Opšti podaci za obradu
101Jezik jedinice
102Država izdavanja ili proizvodnje
105Tekstualna građa - monografije
106Tekstualna građa – fizički opis
110Kontinuirani izvori
115Građa za vizuelne projekcije, videosnimci i filmovi
116Grafika
117Trodimenzionalni proizvodi i predmeti
120Kartografska građa – opšti podaci
121Kartografska građa – fizički opis
122Vremenski period sadržaja jedinice
123Kartografska građa – razmer i koordinate
124Kartografska građa – posebna oznaka građe
125Zvučni snimci i muzikalije
126Zvučni snimci – fizički opis
127Trajanje zvučnih snimaka i kompozicija u muzikalijama
128Muzička izvođenja i partiture
130Mikrooblici – fizički opis
135Elektronski izvori
140Antikvarna građa – opšte
141Antikvarna građa – karakteristike primerka

U formatu UNIMARC, neka polja iz bloka 1XX nisu podeljena na više potpolja, već se kodovi unose na unapred određena mesta u potpolju a. U formatu COMARC, takva su polja podeljena na više potpolja.