Библиографије - новости

2016

Датум Обавештење/новост
30. 09. 2016. Промена документа Типологија докуменaта/дела за вођење библиографија у систему COBISS

2014

више >>>

Датум Обавештење/новост
18. 09. 2014. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V5, која укључује промене код параметра исписа (сортирање библиографских јединица, резимеи/апстракти, формат библиографске јединице)
07. 02. 2014. Промена документа Типологија докуменaта/дела за вођење библиографија у систему COBISS

<<< мање

2013

више >>>

Датум Обавештење/новост
03. 09. 2013. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.3, која укључује обнову веб страна персоналних библиографија и серијских публикација
13. 05. 2013. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.2, која укључује и странице у ћирилици (приступна страница, помоћ, најчешћа питања, новости)
04. 03. 2013. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.1, која укључује обновљену приступну страницу и страницу за помоћ

<<< мање

2012

више >>>

Датум Обавештење/новост
30. 11. 2012. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.0-03, која укључује страну са најчешће постављеним питањима (FAQ) и обновљене стране за новости и обавештења
27. 09. 2012. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.0, која укључује уједначено претраживање података о истраживачима у персоналним библиографијама и у систему E-CRIS.SR, новости RSS, допуне XML формата и wеб стране у скупу знакова UTF-8; у оквиру система E-CRIS.SR уједначени су облици за унос и обновљен је графички изглед, код истраживача додат је нови линк до персоналних библиографија

<<< мање

2011

више >>>

Датум Обавештење/новост
29. 12. 2011. Имплементација библиографија V3.15 са промењеном типологијом докумената/дела

<<< мање

2010

више >>>

Датум Обавештење/новост
31. 08. 2010. Имплементација библиографија, V3.13 која укључује допуне XML формата, увођење параметра формат код директних линкова (HTML, XML) и укидање параметара уноса за скуп знакова те сажетке/апстракте
17. 03. 2010. Имплементација библиографија, V3.12, која укључује увођење новог ISBD формата исписа библиографске јединице (у збијеном облику), допуну XML формата и укидање скупа знакова CZS

<<< мање

2009

више >>>

Датум Обавештење/новост
13. 07. 2009. Имплементација библиографија, V3.10, која укључује могућност онлајн исписа библиографија чланака у серијским публикацијама и допуну XML формата
10. 03. 2009. Имплементација библиографија V3.9 са идентификатором DOI, са промењеном типологијом докумената/дела и допуном XML формата

<<< мање

2008

више >>>

Датум Обавештење/новост
21. 04. 2008. Имплементација библиографија V3.8-02 са промењеним директним линковима (ново име Web сервера)

<<< мање

2007

више >>>

Датум Обавештење/новост
05. 11. 2007. Имплементација библиографија V3.7 са претраживачем научних информација Scirus, која омогућује испис библиографија у ћирилици и у XML формату, као и испис репрезентативних библиографија истраживача, истраживачких организација, одељења и пројектних група преко информационог система о истраживачкој делатности E-CRIS.SR
15. 05. 2007. Имплементација библиографија V3.3-03 са промењеном типологијом докумената/дела

<<< мање

2005

више >>>

Датум Обавештење/новост
20. 12. 2005. Имплементација библиографија V3.3 која, код исписа библиографија истраживача, омогућује селективан избор библиографских јединица и директне линкове, као и нову групу библиографија радова у серијским публикацијама

<<< мање

2003

више >>>

Датум Обавештење/новост
28. 02. 2003. Имплементација библиографија истраживача V2.0 у систему COBISS.SR

<<< мање

RSS новости

За читање новости преко RSS-a потребан вам је читач – програм који у уређеном облику приказује информације добијене из различитих RSS wеб извора.

Више различитих RSS читача је на располагању на интернету. Након инсталације читача сами одредите RSS канале са којих ћете добијати новости.

© 1998-2016 IZUM