COBISS
Domov  >  Najbolj brane knjige  >  Posamezne knjižnice in skupine knjižnic
Najbolj brane knjige
Opomba

Seznam prikazuje najpogosteje izposojeno gradivo v slovenskih knjižnicah. Statistika je izdelana na osnovi podatkov o izposoji v tistih slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI in imajo avtomatizirano izposojo.

Najbolj brane knjige - posamezne knjižnice in skupine knjižnic

leto:    mesec:    gradivo:

knjižnice:    status:    naj:


Število knjižnic, ki ustrezajo iskalnemu pogoju: 1

  Naslov Avtor Izposoj. COBISS/OPAC
1. The economics of European integration Baldwin, Richard E. 146 
2. Pravo družb in poslovno pravo Korže, Branko 134 
3. Javne finance v Sloveniji 120 
4. Statistična analiza : zbirka rešenih primerov s komentarji Rogelj, Roman 103 
5. Mednarodno poslovanje 83 
6. Mikroekonomija Prašnikar, Janez 80 
7. Ekonomski modeli za poslovno odločanje Prašnikar, Janez 76 
8. Ekonomija Samuelson, Paul Anthony 75 
9. Javne finance Stanovnik, Tine 75 
10. Statistični obrazci in tabele 66 
11. Management proizvodnih in storitvenih procesov Rusjan, Borut 65 
12. Metode raziskovalnega dela za ekonomiste : izbrane teme Bregar, Lea 63 
13. Mikroekonomija, Zbirka nalog 62 
14. Osnove računovodstva Hočevar, Marko 61 
15. Temelji poslovodnega računovodstva Čadež, Simon 61 
16. Discovering statistics using IBM SPSS statistics Field, Andy P. 58 
17. Ekonomika Evropske unije 58 
18. Mikroekonomija s poglavji iz teorije cen Tajnikar, Maks 57 
19. Statistično sklepanje Košmelj, Blaženka 57 
20. Uvod v računovodstvo Igličar, Aleksander 56 
21. Strateški management 1 Pučko, Danijel 54 
22. Temelji mikroekonomije Hrovatin, Nevenka 54 
23. Key account management : tools and techniques for achieving profitable key supplier status Cheverton, Peter 53 
24. Strateški management 2 Pučko, Danijel 52 
25. Temelji trženja Konečnik Ruzzier, Maja 52 
26. Economics Samuelson, Paul Anthony 51 
27. Poslovodno računovodstvo Hočevar, Marko 51 
28. Temelji managementa in organizacije : učbenik 50 
29. Poslovne finance Berk Skok, Aleš 49 
30. Sodobni management Dimovski, Vlado 49 
31. Temelji trženja : pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 21. stoletju Konečnik Ruzzier, Maja 47 
32. Uvod v poslovanje : pojasnila, primeri in naloge Kosi, Urška 47 
33. Statistični obrazci in tabele Rovan, Jože 46 
34. Uvod v zgodovino ekonomske misli Sušjan, Andrej 45 
35. Analiza podatkov s SPSS za Windows Rovan, Jože 44 
36. Financial institutions management : a risk management approach Saunders, Anthony 43 
37. Temelji elektronskega poslovanja Kovačič, Andrej 43 
38. Osnove računovodstva Igličar, Aleksander 42 
39. Osnove statistike za ekonomiste Bregar, Lea 42 
40. Risk management and financial institutions Hull, John 42 
41. Mednarodne finance Mrak, Mojmir 39 
42. Osnove regresijske analize in analize časovnih vrst Korenjak-Černe, Simona 39 
43. Osnovna ekonometrija Pfajfar, Lovrenc 38 
44. Trženje v turizmu Konečnik Ruzzier, Maja 37 
45. Avtentično vodenje v učeči se organizaciji Dimovski, Vlado 36 
46. Statistika 2 Rogelj, Roman 35 
47. Econometric analysis Greene, William H. 34 
48. Economics of strategy 34 
49. Inforočnik : uporaba poslovno-informacijskih rešitev s praktičnimi primeri 34 
50. Menedžment človeških virov 34 
51. Poslovno okolje in trajnostni razvoj Jaklič, Marko 34 
52. Temelji managementa Dimovski, Vlado 34 
53. Corporate finance Berk, Jonathan B. 33 
54. Management Daft, Richard L. 33 
55. Ravnanje z ljudmi pri delu = Human resources management Lipičnik, Bogdan 33 
56. Management Rozman, Rudi 32 
57. Osnove poslovne informatike 32 
58. Research methods for business students Saunders, Mark 32 
59. Strateški management, Študijski primeri Čater, Tomaž 32 
60. Multivariatna analiza : zbirka rešenih primerov s komentarji Marinšek, Denis 31 
61. Understanding a changing China : key issues for business Davies, Howard 31 
62. Matematika za poslovne in ekonomske vede - naloge in izpitni primeri Kokol-Bukovšek, Damjana 30 
63. Startup branding funnel : find your perfect brand-market fit to hack your growth Konečnik Ruzzier, Maja 30 
64. Understanding management Daft, Richard L. 30 
65. Analiza poslovanja Pučko, Danijel 29 
66. Malea fashion district : [how successful managers use financial information to grow organizations] Davila, Antonio 29 
67. Matematika za poslovne in ekonomske vede : naloge in izpitni primeri Kokol-Bukovšek, Damjana 29 
68. Statistični obrazci in tabele Košmelj, Blaženka 29 
69. Zbornik referatov 29 
70. Basic econometrics Gujarati, Damodar N. 28 
71. Marketing management Kotler, Philip 28 
72. Multinational business finance Eiteman, David K. 28 
73. Investments Bodie, Zvi 27 
74. Mathematics for business and economics : theory review and problems Toman, Aleš 27 
75. English for economic and business studies 2 Dostal, Mateja 26 
76. Handbook of basic econometrics Verbič, Miroslav 26 
77. Management : the new workplace Daft, Richard L. 26 
78. Organizacija podjetja Lipičnik, Bogdan 26 
79. Poslovodno računovodstvo Kavčič, Slavka 26 
80. Prenova in informatizacija poslovanja 26 
81. Rešene naloge iz statistike 1, Skripta Arh, Franc 26 
82. Računovodstvo za managerje Igličar, Aleksander 25 
83. Analiza in oblikovanje organizacije : študijsko gradivo Balas Rant, Melita 24 
84. Consumer behaviour : a European perspective 24 
85. Economics of strategy Besanko, David 24 
86. Napredni management 24 
87. Osnove poslovne informatike Gradišar, Miro 24 
88. Sodobne teorije organizacije Rozman, Rudi 24 
89. Strateški management 2 24 
90. Strateško računovodstvo Čadež, Simon 24 
91. Demografija : teorija, analiza, metode in modeli Malačič, Janez 23 
92. Leisure, sport and tourism, politics, policy and planning Veal, Anthony James 23 
93. Management poslovnih procesov : prenova in informatizacija poslovanja s praktičnimi primeri Kovačič, Andrej 23 
94. Management trženja Kotler, Philip 23 
95. Matematika za poslovne in ekonomske vede Ferbar Tratar, Liljana 23 
96. Microeconomics Pindyck, Robert S. 23 
97. Organizational behavior Robbins, Stephen P. 23 
98. Osnove statistike : primeri rešenih nalog 23 
99. Principles of marketing Kotler, Philip 23 
100. Public finance Rosen, Harvey S. 23 
101. Social media marketing : theories & applications Dahl, Stephan 23 
102. Strateško upravljanje Pučko, Danijel 23 
103. Temelji mikroekonomije, [Vaje] Hrovatin, Nevenka 23 
104. Turizem : ekonomski vidiki Mihalič, Tanja 23 
105. Analiza poslovanja od teorije do prakse : (računovodski in finančni vidiki) Bergant, Živko 22 
106. Business-to-business marketing Brennan, Ross 22 
107. Makroekonomija 1 : delovni zvezek Kešeljević, Aleksandar 22 
108. Management : nova znanja za uspeh 22 
109. The economics of tourism destinations : theory and practice Vanhove, Norbert 22 
110. Thinking, fast and slow Kahneman, Daniel 22 
111. Financial accounting and reporting : a global perspective Stolowy, Hervé 21 
112. Matematika 2 Hvalica, Dušan 21 
113. Mathematics for economists Simon, Carl P. 21 
114. Poslovno pravo : osnove s praktičnimi primeri Cepec, Jaka 21 
115. Financial markets and institutions Madura, Jeff 20 
116. Global marketing : a decision-oriented approach Hollensen, Svend 20 
117. International management : managing across borders and cultures Deresky, Helen 20 
118. Taktično planiranje in kontrola Čater, Tomaž 20 
119. Business marketing management : B2B Hutt, Michael D. 19 
120. Human resource management : gaining a competitive advantage 19 
121. Management accounting for decision makers Atrill, Peter 19 
122. Poslovno okolje in gospodarski razvoj Jaklič, Marko 19 
123. Accounting for managers : interpreting accounting information for decision-making Collier, Paul M. 18 
124. Consumer behavior : buying, having, and being Solomon, Michael R. 18 
125. Industrial organization : contemporary theory and empirical applications Pepall, Lynne 18 
126. Macroeconomics 1 : workbook Kešeljević, Aleksandar 18 
127. Makroekonomika Tajnikar, Maks 18 
128. Projektni management ali ravnateljevanje projekta Rozman, Rudi 18 
129. Temelji računovodstva Zaman Groff, Maja 18 
130. Elektronsko poslovanje : dodatno študijsko gradivo in vodnik po predmetu Groznik, Aleš 17 
131. Marketing management - trženjsko upravljanje : analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor Kotler, Philip 17 
132. Oglaševanje 17 
133. Organizacijsko vedenje : zbirka tekstov za študij in gradiv za vaje 17 
134. Organization theory and design Daft, Richard L. 17 
135. Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva 17 
136. Management človeškega kapitala : priročnik za celostno upravljanje človeškega kapitala in človeških virov v praksi sodobnih organizacij znanja Mihalič, Renata 16 
137. Managerial economics and business strategy Baye, Michael R. 16 
138. Nekaj smeri proučevanja računovodskih podatkov o ekonomskih in finančnih kategorijah pri poslovanju Turk, Ivan 16 
139. Organizational design : a step-by-step approach Burton, Richard M. 16 
140. Organiziranje in odločanje : ([izbrana poglavja za] podiplomski študij) Dimovski, Vlado 16 
141. Services marketing : people, technology, strategy Lovelock, Christopher H. 16 
142. Statistika 1 z zgledi Arh, Franc 16 
143. Stroškovno računovodstvo Čadež, Simon 16 
144. Uvod v poslovne finance Mramor, Dušan 16 
145. Vedenje porabnikov 16 
146. Zgledi za pripravo na izpit iz Poslovne matematike Ferbar Tratar, Liljana 16 
147. Advanced management and leadership practice 15 
148. Intermediate microeconomics : a modern approach Varian, Hal R. 15 
149. Internet marketing : strategy, implementation and practice 15 
150. Microeconomics 1 : problem sets with solutions 15 
151. Podjetništvo 15 
152. The tourism area life cycle. Vol. 1, Application and modification 15 
153. Business process management cases : digital innovation and business transformation in practice 14 
154. Finančne institucije in trgi : zbirka praktičnih primerov z rešitvami Berk Skok, Aleš 14 
155. Finančni trgi Prohaska, Zdenko 14 
156. Forenzično računovodstvo Koletnik, Franc 14 
157. Osnovna statistika za ekonomske in poslovne vede Pfajfar, Lovrenc 14 
158. Projektni management : teorija in praksa Stare, Aljaž 14 
159. Statistics for people who (think they) hate statistics Salkind, Neil J. 14 
160. Analiza in načrtovanje poslovanja Pučko, Danijel 13 
161. Business and its environment Baron, David P. 13 
162. Consumer behavior & marketing strategy Peter, J. Paul 13 
163. Ekonometrija Pfajfar, Lovrenc 13 
164. English for economic and business studies 1 Kansky-Rožman, Ženja 13 
165. International human resource management : managing people in a multinational context Dowling, Peter 13 
166. Marketing for entrepreneurs : concepts and applications for new ventures Crane, Frederick G. 13 
167. Matematika za poslovno rabo Čibej, Jože Andrej 13 
168. Mednarodno poslovanje : kalkulacije z rešenimi primeri 13 
169. Moč pozitivnega mišljenja za poslovneže : 10 napotkov za najboljše rezultate Ventrella, Scott W. 13 
170. Operations and supply management Jacobs, F. Robert 13 
171. Organizational theory, design, and change Jones, Gareth R. 13 
172. Strateški management : (poslovni prigodki) Pučko, Danijel 13 
173. Transnational management : text, cases, and readings in cross-border management Bartlett, Christopher A. 13 
174. A handbook of statistical analyses using Stata Rabe-Hesketh, Sophia 12 
175. Basic marketing research : integration of social media Malhotra, Naresh K. 12 
176. Business English 1 Martič, Matjaž 12 
177. Discovering statistics using SPSS : (and sex and drugs and rock 'n' roll) Field, Andy P. 12 
178. Ekonometrični obrazci in postopki Verbič, Miroslav 12 
179. Financial economics Fabozzi, Frank J. 12 
180. Marketing for entrepreneurs and SMEs : a global perspective Konečnik Ruzzier, Maja 12 
181. Mednarodno poslovanje : kalkulacije z rešenimi primeri Pfajfar, Gregor 12 
182. Nabavni management : analiza, planiranje in praksa Weele, Arjan J. 12 
183. Ob izbranih primerih skozi Matematiko 2 Hvalica, Dušan 12 
184. Services marketing : integrating customer focus across the firm Zeithaml, Valarie A. 12 
185. Strategic management accounting : concepts, processes and issues Hoque, Zahirul 12 
186. The St. Gallen model for destination management 12 
187. Trajnostni turizem Mihalič, Tanja 12 
188. Upravljavska ekonomika z vajami 12 
189. Analiza in oblikovanje organizacije Rozman, Rudi 11 
190. Basic marketing research : a decision-making approach Malhotra, Naresh K. 11 
191. Capital in the twenty-first century Piketty, Thomas 11 
192. E-business and e-commerce management : strategy, implementation and practice Chaffey, Dave 11 
193. English grammar for economic and business studies Čerče, Danica 11 
194. Intermediate financial management Brigham, Eugene F. 11 
195. Matematika za ekonomiste : 2. del Bogataj, Ludvik 11 
196. Mednarodna ekonomika Kumar, Andrej 11 
197. Osnove računovodstva : zbirka vaj z rešitvami Zaman Groff, Maja 11 
198. Poslovno komuniciranje : evropske razsežnosti 11 
199. Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o. 11 
200. Razmišljanje, hitro in počasno Kahneman, Daniel 11 
201. Strategic brand management : a European perspective Keller, Kevin Lane 11 
202. Strategic marketing Cravens, David W. 11 
203. Temelji organiziranja in odločanja : [učbenik] Dimovski, Vlado 11 
204. Temelji trženja : gradivo za vaje 11 
205. Temelji trženja : s primeri iz prakse Potočnik, Vekoslav 11 
206. The international business environment Hamilton, Leslie 11 
207. Tvegano poslovodenje : knjiga o poslovodenju rastočih poslov Tajnikar, Maks 11 
208. Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig Martini, Matjaž 11 
209. Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah 11 
210. Brand leadership Aaker, David A. 10 
211. Digital marketing excellence : planning, optimizing and integrating online marketing Chaffey, Dave 10 
212. Digital sense : the common sense approach to effectively blending social business strategy, marketing technology, and customer experience Wright, Travis 10 
213. E-commerce : business, technology, society Laudon, Kenneth C. 10 
214. Elektronsko poslovanje Groznik, Aleš 10 
215. Give and take : a revolutionary approach to success Grant, Adam M. 10 
216. Introduction to e-commerce Turban, Efraim 10 
217. Introduction to economic growth Jones, Charles Irving 10 
218. Izbrana poglavja iz politične ekonomije Sušjan, Andrej 10 
219. Knowledge management : an integrated approach Jashapara, Ashok 10 
220. Macroeconomics : a European perspective Blanchard, Olivier Jean 10 
221. Management : people, performance, change Gomez-Mejia, Luis R. 10 
222. Management kompetenc : izdelava modela kompetenc ter njegova uporaba za razvoj kadrov in za vodenje zaposlenih k doseganju ciljev Majcen, Milena 10 
223. Managing human resources in small and medium-sized enterprises : entrepreneurship and the employment relationship Wapshott, Robert 10 
224. Nagradite uspešne : spodbujanje uspešnosti in sistemi nagrajevanja v slovenskih podjetjih Zupan, Nada 10 
225. O tistih, ki bežijo, in tistih, ki ostajajo : srednja leta Ferrante, Elena 10 
226. Poslovanje in ekonomika turističnih podjetij Mihalič, Tanja 10 
227. Poslovodno računovodstvo : vaje Kocina, Luka 10 
228. Reforme elektrogospodarstva v EU in Sloveniji Hrovatin, Nevenka 10 
229. Statistika 2 s SPSS-X Košmelj, Blaženka 10 
230. Uvod v gospodarstvo Hrovatin, Nevenka 10 
231. Accounting Horngren, Charles T.
232. Applying and interpreting statistics : a comprehensive guide McPherson, Glen
233. Behavioral finance : psychology, decision-making, and markets Ackert, Lucy F.
234. Business communication : a cultural and strategic approach Rouse, Michael J.
235. Consumer behavior and marketing strategy Peter, J. Paul
236. Corporate financial accounting and reporting Sutton, Tim
237. Corporate financial distress : a complete guide to predicting, avoiding, and dealing with bankkruptcy Altman, Edward I.
238. Doing business in China : the Irish experience Li, Lan
239. Elektronsko poslovanje Toplišek, Janez
240. Games of strategy Dixit, Avinash K.
241. Hotel management and operations
242. Macroeconomics Blanchard, Olivier Jean
243. Making sense of change management : a complete guide to the models, tools and techniques of organizational change Cameron, Esther
244. Praktikum iz predmeta Poslovna matematika Čibej, Jože Andrej
245. Project management Lock, Dennis
246. Regression analysis by example Chatterjee, Samprit
247. Revenue management for the hospitality industry Hayes, David K.
248. Slovar poslovnofinančnih izrazov : slovensko-angleški, angleško-slovenski Mramor, Dušan
249. Temelji managementa : vodič po predmetu za UPEŠ
250. The new rules of marketing and PR : how to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing & online media to reach buyers directly Scott, David Meerman