7. 4. 2023

 

Razvrstitev vrstilcev UDK* po vedah

 

UDK Veda
0 Znanost in znanje. Organizacije. Računalništvo. Informacije. Dokumentacija. Bibliotekarstvo. Institucije. Publikacije  
001* Znanost in znanje na splošno. Organizacija intelektualnega dela Družboslovje
002* Dokumentacija. Knjige. Spisi. Avtorstvo Humanistika
003* Sistemi pisanja in pisav Humanistika
004* Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov Tehnika
005* Menedžment Družboslovje
006* Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa Tehnika
007* Dejavnost in organiziranje. Komunikacijska teorija in teorija nadzora nasploh. Kibernetika Tehnika
008* Civilizacija. Kultura. Napredek Humanistika
01* Bibliografija in bibliografije. Katalogi Humanistika
02* Bibliotekarstvo Družboslovje
030 Splošna referenčna literatura Humanistika
050 Serijske publikacije. Periodika Družboslovje
061* Organizacije in druge oblike sodelovanja. Korporacije Družboslovje
069 Muzeji. Muzeologija. Stalne razstave. Muzejske zbirke Humanistika
070* Časniki. Tisk. Novinarstvo Družboslovje
08* Mnogopisi. Zborniki. Skupinska dela Humanistika
09* Rokopisi. Redke in dragocene knjige Humanistika
1 Filozofija. Psihologija  
1* Filozofija. Psihologija Humanistika
Izjeme    
159.9* Psihologija Družboslovje
2 Verstva. Teologija  
2* Verstva. Teologija Humanistika
3 Družbene vede  
3* Družbene vede Družboslovje
Izjeme    
39* Etnologija. Etnografija. Ljudska kultura. Običaji. Kulturna antropologija Humanistika
5 Matematika. Naravoslovne vede  
5* Matematika. Naravoslovne vede Naravoslovje
Izjeme    
575* Splošna genetika. Splošna citogenetika Biotehnika
576* Celična in subcelična biologija. Citologija Biotehnika
579.6* Uporabna mikrobiologija Biotehnika
581* Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin Biotehnika
591* Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali Biotehnika
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija  
60* Biotehnologija Biotehnika
61* Medicina Medicina
Izjeme    
614.8 Nezgode. Preprečevanje nezgod. Zaščita pred nezgodami Tehnika
614.84 Požari. Protipožarna zaščita. Gasilstvo Tehnika
615 Farmacija. Farmakologija Naravoslovje
615.2 Zdravila glede na njihov glavni učinek Naravoslovje
615.3 Zdravila glede na njihov izvor Naravoslovje
615.4 Farmacevtski preparati. Medicinski materiali in oprema Naravoslovje
62* Inženirstvo. Tehnologija na splošno Tehnika
63* Celotno kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije. Gozdarstvo. Kmetovanje. Izkoriščanje divjih rastlin in živali Biotehnika
64 Gospodinjstvo. Stanovanje Družboslovje
640 Vrste gospodinjstev. Gostinstvo. Hotelirstvo Družboslovje
641 Živila. Kuhanje. Jedi Biotehnika
654 Telekomunikacije in službe obveščanja (organizacija, servisi) Tehnika
655 Grafična industrija. Tiskarstvo. Založništvo. Knjigotrštvo Tehnika
655.1 Tiskarstvo Tehnika
655.4/.5 Založništvo in knjigotrštvo Družboslovje
656* Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa Tehnika
657* Knjigovodstvo Družboslovje
658* Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija Družboslovje
Izjeme    
658.2 Stavbe in prostori. Obratna sredstva Tehnika
658.5 Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje Tehnika
659* Oglaševanje. Informacijsko delo. Odnosi z javnostmi Družboslovje
Izjeme    
659.2* Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi Tehnika
66* Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije Tehnika
Izjeme    
663 Industrijska mikrobiologija. Industrijska mikologija. Pivovarstvo, vrenja. Industrija pijač. Industrija poživil Biotehnika
664 Proizvodnja in konzerviranje živil Biotehnika
67* Razne industrije, obrti in rokodelstva Tehnika
68* Industrije, obrti in rokodelstva za sestavljanje in dodelavo izdelkov Tehnika
69* Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela Tehnika
7 Umetnost. Razvedrilo. Šport  
7* Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport Humanistika
Izjeme    
7.02* Tehnika. Obrtna spretnost Tehnika
7.05* Uporaba umetnosti v industriji, trgovini, doma, v vsakdanjem življenju. Industrijsko, komercialno oblikovanje itd. Družboslovje
71* Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi Družboslovje
72* Arhitektura Družboslovje
Izjeme    
72.03 Obdobja in faze v arhitekturi. Šole, stili, vplivi Humanistika
72.04 Arhitektonski detajli in dodelave Humanistika
725 Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura Tehnika
726 Religiozna, cerkvena arhitektura. Cerkvene in pokopališke zgradbe Humanistika
727 Zgradbe za izobraževalne, znanstvene in kulturne namene Tehnika
728 Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe Tehnika
728.8 Velike stanovanjske zgradbe. Gradovi. Graščine. Dvorci Humanistika
744 Linearno in geometrično risanje. Tehnično risanje Tehnika
77* Fotografija in podobni postopki Tehnika
780.6/.7 Glasbila. Glasbeni inštrumenti. Glasbeni pripomočki Tehnika
791.6 Film kot industrija. Filmska produkcija. Režija. Igra Tehnika
791.6/.8 Javna igrišča, zabavišča, cirkusi in druge predstave za zabavo Družboslovje
793.2/.8 Družabna pravila in razvedrilo. Umetnost giba. Ples. Družabne igre Družboslovje
794.1/.9 Namizne igre. Šah. Igre s kartami. Igre na srečo Družboslovje
796* Šport. Športne igre. Telesne vaje Družboslovje
797 Vodni športi. Športi v zraku Družboslovje
798 Jahanje in vožnja s konji. Jahalni šport in športi z drugimi živalmi Družboslovje
799 Športni ribolov. Športni lov. Streljanje in streljanje v tarčo Družboslovje
8 Jezikoslovje. Filologija. Književnost  
8* Jezikoslovje. Filologija. Književnost Humanistika
9 Geografija. Biografija. Zgodovina  
9* Geografija. Biografija. Zgodovina Humanistika
 
 
* Vrstilec UDK za iskanje (podpolje 675c) se upošteva pri verifikaciji tipologije in pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.
 
na vrh
 
© IZUM, 2023