Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Worldwide Political Science Abstracts
2020

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (od 2020)
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 54
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
2591-2240 Central European public administration review Fakulteta za upravo 31
2591-2259 Central European public administration review (e-vir) Fakulteta za upravo 0
0352-3608 Družboslovne razprave Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede 28
1581-968X Družboslovne razprave (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 33
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 38
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo 14
1318-2277 Javna uprava Inštitut za javno upravo; Gospodarski vestnik 21
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo 1
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 12
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 2
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 23
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
0353-6521 Podjetje in delo Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije; Gospodarski vestnik 93
1581-1107 Podjetje in delo (e-vir) Gospodarski vestnik. 0
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies 23
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja 0
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije 47
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 101
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 21
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
1580-0253 Varstvoslovje Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola 26
2232-2981 Varstvoslovje (e-vir) Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021