Pojasnilo 11. 6. 2024

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
SPORTdiscus
2020

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2020) Odprti dostop
Inf. servis SHERPA/RoMEO
2232-2620 Annales kinesiologiae Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales 16  
2335-4240 Annales kinesiologiae (e-vir) Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales 0  
1318-2102 Fizioterapija Društvo fizioterapevtov Slovenije 16  
2536-2682 Fizioterapija (e-vir) Združenje fizioterapevtov Slovenije 0  
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 20  
2232-4062 Kinesiologia Slovenica (e-vir) Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 0  
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Department of Gymnastics, Faculty of Sport, University of Ljubljana 40  
2232-2639 Science of gymnastics journal Department of Gymnastics, Faculty of Sport, University of Ljubljana 0  
0353-7455 Šport Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije; Fakulteta za telesno kulturo 93  
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2024