Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus
2020

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (od 2020)
0351-2851 Acrocephalus Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 0
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 86
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 35
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 32
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 1
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 33
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia 1
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society 10
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 24
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-0171 Acta geotechnica Slovenica Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 4
2463-7599 Acta geotechnica Slovenica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 0
0352-3551 Acta hydrotechnica Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 0
1581-0267 Acta hydrotechnica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 16
1854-6250 Advances in production engineering & management Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 9
1855-6531 Advances in production engineering & management (e-vir) Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 0
1408-533X Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 3
2591-1783 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 2
1855-3966 Ars mathematica contemporanea Društvo matematikov, fizikov in astronomov 27
1855-3974 Ars mathematica contemporanea (e-vir) Univerza na Primorskem 24
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 35
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 2
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 93
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
1318-4717 Geografija v šoli Zavod Republike Slovenije za šolstvo 46
0016-7274 Geografski obzornik Zveza geografskih društev Slovenije 14
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 39
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 28
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
1581-4661 Hacquetia ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 34
1854-9829 Hacquetia (e-vir) ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 0
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 4
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale 5
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem 0
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM 0
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 67
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
1854-9373 Kairos Slovenska krovna zveza za psihoterapijo 9
2536-1597 Kairos (e-vir) Slovenska krovna zveza za psihoterapijo 0
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 181
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0
1854-0023 Metodološki zvezki Fakulteta za družbene vede 4
1854-0031 Metodološki zvezki (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 54
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 7
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije 47
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 53
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 0
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 3
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta 26
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta 0
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] 95
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo 0
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 23
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0
2590-9770 The art of discrete and applied mathematics (e-vir) Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 9
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 21
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo 84
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo 4
0350-0063 Zdravstveni vestnik Slovensko zdravniško društvo 0
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 55
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021