Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
* Directory of Open Access Journals (DOAJ)
2020

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (od 2020)
0351-2851 Acrocephalus Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 0
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 86
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 35
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 33
2232-3317 Acta linguistica asiatica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije 2
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 16
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1580-8432 Agricultura Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo 9
1581-5439 Agricultura (e-vir) Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo 1
1318-5160 Andragoška spoznanja Znanstvena založba Filozofske fakultete 49
2350-4188 Andragoška spoznanja (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2232-2620 Annales kinesiologiae Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče 7
2335-4240 Annales kinesiologiae (e-vir) Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče 1
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 30
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 5
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 24
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 69
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 17
2670-6210 Clotho Znanstvena založba Filozofske fakultete 3
2670-6229 Clotho (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 18
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 34
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
2232-5867 Dynamic relationships management journal Slovenian academy of management 13
2350-367X Dynamic relationships management journal (e-vir) Slovenian academy of management 0
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 29
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 93
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 28
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
1581-4661 Hacquetia ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 34
1854-9829 Hacquetia (e-vir) ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 0
2350-3637 Igra ustvarjalnosti (e-vir) Fakulteta za arhitekturo; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 6
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 4
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale 5
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem 0
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM 0
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo 14
2232-5107 International journal of management, knowledge and learning Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1
2232-5697 International journal of management, knowledge and learning (e-vir) Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 2
2463-9281 Izzivi prihodnosti (e-vir) Fakulteta za organizacijske študije 16
1580-0261 Keria Znanstvena založba Filozofske fakultete 12
2350-4234 Keria (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0024-1067 Les Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije 31
2590-9932 Les (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 0
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 33
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-3332 Logistics & sustainable transport Evropsko združenje za logistiko in transport 0
2232-4968 Logistics & sustainable transport (e-vir) Fakulteta za logistiko 2
1854-4223 Management Fakulteta za management 0
1854-4231 Management (e-vir) Fakulteta za management 6
1581-6311 Managing global transitions Faculty of management 0
1854-6935 Managing global transitions (e-vir) Faculty of management 4
1855-6175 Mednarodno inovativno poslovanje (e-vir) Doba Epis 30
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 24
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 1
0547-3101 Naše gospodarstvo Ekonomsko-poslovna fakulteta; Društvo ekonomistov Maribor; Ekonomski center Maribor 31
2385-8052 Naše gospodarstvo (e-vir) Ekonomsko-poslovna fakulteta 0
1318-2951 Obzornik zdravstvene nege Zbornica zdravstvene nege 40
2350-4595 Obzornik zdravstvene nege (e-vir) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 0
1408-1741 Onkologija Onkološki inštitut 23
1581-3215 Onkologija (e-vir) Onkološki inštitut 0
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 23
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
1318-1874 Psihološka obzorja Društvo psihologov Slovenije 0
2350-5141 Psihološka obzorja (e-vir) Društvo psihologov Slovenije 38
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 54
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 7
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta 42
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta 0
2232-5204 Revija za univerzalno odličnost (e-vir) Fakulteta za organizacijske študije 20
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta 0
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 5
1854-2042 Scripta manent (e-vir) Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika 0
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 67
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 3
2335-2736 Slovenščina 2.0 (e-vir) Trojina, zavod za uporabno slovenistiko 17
1318-4423 Slovenska pediatrija [Združenje pediatrov Slovenije; Združenje specialistov šolske in visokošolske medicine Slovenije] 26
2712-3960 Slovenska pediatrija (e-vir) Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami 0
1408-8363 Stati inu obstati Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar 13
2590-9754 Stati inu obstati (e-vir) Založba Univerze na Primorskem 0
2350-5443 Studia universitatis hereditati (e-vir) Univerza na Primorskem 9
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 23
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 21
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
0353-9660 Verba hispanica Znanstvena založba Filozofske fakultete 10
2350-4250 Verba hispanica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-8453 Vestnik za tuje jezike Znanstvena založba Filozofske fakultete 25
2350-4269 Vestnik za tuje jezike (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-3839 Zbornik znanstvenih razprav Pravna fakulteta 15
2464-0077 Zbornik znanstvenih razprav (e-vir) Pravna fakulteta 0
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo 84
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo 4
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 55
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

* Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje ARRS je uvrstil bazo DOAJ na seznam s pogojem, da se upoštevajo samo tiste revije, ki imajo v DOAJ tudi bibliografske zapise člankov. Na seznamu so trenutno samo tiste revije, ki imajo v letu 2020 bibliografske zapise za članke in v katerih so od leta 2000 naprej objavljali slovenski raziskovalci. Seznam dopolnjujemo sproti.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021