Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam tujih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
* CAPlus (Chemical Abstracts Plus)
2020

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (od 2020)
1335-258X Acta fytotechnica et zootechnica Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 0
1336-9245 Acta fytotechnica et zootechnica (e-vir) Vydavateělstvo SPU 5
0365-4478 Acta medica Medianae Medicinski fakultet; Podružnica Srpskog lekarskog društva u Nišu 1
0002-6689 Aluminium Giesel 0
2156-8251 American journal of analytical chemistry Scientific Research Publishing, Inc. 0
2156-8278 American journal of analytical chemistry Scientific Research Publishing, Inc. 0
1613-7531 Berg- und hüttenmännische Monatshefte Springer 0
0005-8912 BHM Springer 0
0724-696X Brauwelt Verlag Hans Carl 0
2231-0843 British journal of applied science and technology (e-vir) Sciencedomain International 0
0007-1196 British Journal of Photography Henry Greenwood and Co. 0
0003-0503 Bulletin of the American Physical Society Published by the American Institute of Physics for the American Physical Society 1
1607-8837 Cement i ego primenenie Žurnal cement 0
2456-706X Chemical science international journal (e-vir) Sciencedomain International 0
1646-043X Conservar património A.R.P. 0
2182-9942 Conservar património (e-vir) ARP Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal 0
0254-1971 Courses and lectures - International Centre for Mechanical Sciences Springer 1
2457-1024 Current journal of applied science and technology (e-vir) Sciencedomain International 0
0972-4443 Current topics in electrochemistry Research Trends 0
1831-4732 EFSA journal (e-vir) European Food Safety Authority 3
1439-4294 Erfahrungsheilkunde Haug in Medizinverl. Stuttgart 0
0014-0082 Erfahrungs-Heilkunde = Haug in Medizinverl. Stuttgart 0
0352-9630 Folia medica Facultatis medicinae Universitatis Saraeviensis Medicinski fakultet 0
0015-6078 Fonderia Editoriale Tecnica Macchine 0
0352-1206 Geologica Macedonica Univerzitet "Goce Delčev", Fakultet za prirodni i tehnički nauki; = ǂThe ǂ"Goce Delčev" University, Faculty of Natural and Technical Sciences 5
0435-4249 Geološki glasnik Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore 0
0016-9765 Giesserei Giesserei 0
0016-9781 Giessereipraxis Fachverlag Schiele und Schön GmbH 1
0367-4444 Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta 0
2232-7266 Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine (e-vir) Prirodno-matematički fakultet 0
2303-4130 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (e-vir) Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 0
2303-4149 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (e-vir) Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 0
0581-7528 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 0
0440-6826 Hemijski pregled Srpsko hemijsko društvo 0
0016-7800 Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt Geologische Bundesanstalt 0
2010-135X Journal of advanced dielectrics World Scientific 0
2010-1368 Journal of advanced dielectrics (e-vir) World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 0
2155-9872 Journal of analytical & bioanalytical techniques OMICS Publishing Group 0
2093-3134 Journal of analytical science & technology KBSI & GRAST 0
2093-3371 Journal of analytical science & technology (Online) = KBSI & GRAST 0
2001-3078 Journal of extracellular vesicles (e-vir) Co-Action Publishing 17
2090-4533 Journal of fundamentals of renewable energy and applications Ashdin Publishing Corporation 0
2090-4541 Journal of fundamentals of renewable energy and applications (e-vir) Ashdin Publishing Corporation 0
2394-2630 Journal of scientific and engineering research (e-vir) JSAER 0
0026-1181 La Météorologie Société météorologique de France 0
0455-6224 Lekovite sirovine Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić" 0
2560-3965 Lekovite sirovine (e-vir) Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr. Josif Pančić" 0
1211-5894 Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology Krystalografická společnost 0
2466-4812 Meat technology Institute of Meat Hygiene and Technology 0
2560-4295 Meat technology (e-vir) Institute of Meat Hygiene and Technology 0
0037-8720 Memorie della società astronomica italiana Società Astronomica Italiana 0
1824-016X Memorie della società astronomica italiana (e-vir) Istituto Nazionale di Astrofisica 0
0369-1136 Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark 0
2324-9269 Molecular genetics & genomic medicine (e-vir) John Wiley & Sons 0
0867-8871 Nafta Gaz Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.; Instytut Technologii Nafty. 0
0029-0181 Nihon Butsuri Gakkaishi Nihon Butsuri Gakkai 0
0369-5034 Nova acta Leopoldina Barth 0
0097-5257 Pediatric nephrology Plenum Press 0
1820-3949 Pesticidi i fitomedicina Institut za pesticide i zaštitu životne sredine; Društvo za zaštitu bilja Srbije 1
2406-1026 Pesticidi i fitomedicina (e-vir) Institute of Pesticides and Environmental Protection; Serbian Plant Protection Society 0
1521-3943 Physik in unserer Zeit (e-vir) Wiley-VCH 0
0031-9252 Physik in Unserer Zeit Verlag Chemie GmbH 1
0554-5579 Poljoprivreda i šumarstvo Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara SRCG 0
1800-9492 Poljoprivreda i šumarstvo (e-vir) Biotehnički institut 0
1617-5689 Praxis der Naturwissenschaften Aurelius 0
0033-216X Przegląd Górniczy Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych <Sigma= 0
0033-8583 Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Poljoprivredni fakultet 0
0373-434X Rapports et Proces Verbaux des Réunions - Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée 0
1790-5117 Recent advances in electrical engineering WSEAS Press 0
0375-1430 Revue suisse de viticulture, d'arboriculture et d'horticulture Station fédérale de recherches agronomiques de Changins; Service romand de vulgarisation agricole 1
0080-3642 Roczniki Gleboznawcze Państwowe Wydawnictwo Naukowe 0
0131-6397 Sel'skohozâjstvennaâ biologiâ Kolos 1
1124-4003 Smalto porcellanato C.I.S.P. 0
2284-0257 Smalto porcellanato (e-vir) CISP Centro italiano smalti porcellanati 0
2300-4967 Soil Science Annual Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. 0
2300-4975 Soil Science Annual (e-vir) "Versita" 1
0038-1586 Sosei to kako Sosei kako kenkyukai 0
1882-0166 Sosei to kako (e-vir) Nihon sosei kako gakkai 0
1867-4941 Springer proceedings in physics (e-vir) Springer 0
0040-2176 Tehnika Savez inženjera i tehničara Jugoslavije 0
2560-3086 Tehnika (e-vir) Savez inženjera i tehničara Srbije 0
0031-921X The physics teacher American Association of Physics Teachers] 0
1943-4928 The physics teacher (e-vir) American Association of Physics Teachers 0
0563-9034 Topola Opšte udruženje šumarstva, industrije za preradu drveta, celuloze i papira Jugoslavije 0
0097-8515 Transportation research circular Transportation Research Board 0
0350-2457 Veterinarski glasnik Veterinarski fakultet 1
2406-0771 Veterinarski glasnik (e-vir) Veterinarski fakultet 0
0351-9465 Zaštita materijala Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije 0
0044-1902 Zavarivanje Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike 0
0354-7965 Zavarivanje i zavarene konstrukcije Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji 0
0514-7441 Zivotnov'dni nauki B'lgarska akademiâ na naukite 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

* Na seznamu so trenutno samo tiste revije, v katerih je v zadnjem petletnem obdobju objavil članek vsaj en raziskovalec. Seznam ne vključuje revij, ki so hkrati vključene tudi v Scopus ali WoS.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021