Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
2019

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2019) Četrtina (JCR 2019) A'' A' A1/2
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 23 4      
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 0 4      
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0 3      
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 29 3      
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 23 4      
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0 4      
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0 4      
1854-0171 Acta geotechnica Slovenica Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 14 4      
2463-7599 Acta geotechnica Slovenica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 0 4      
1854-6250 Advances in production engineering & management Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 8 3      
1855-6531 Advances in production engineering & management (e-vir) Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 0 3      
1855-3966 Ars mathematica contemporanea Društvo matematikov, fizikov in astronomov 80 3      
1855-3974 Ars mathematica contemporanea (e-vir) Univerza na Primorskem 1 3      
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 1 4      
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0 4      
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale 9 4      
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem 0 4      
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM 0 4      
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 128 4      
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0 4      
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 33 3      
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 3 3      
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta 150 4      
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta 0 4      
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] 66 3      
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo 0 3      
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku ARRS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:

  • - revije ni v bazi JCR/SNIP,
  • - revija je v bazi JCR/SNIP (glede na naslov revije), vendar z drugo številko ISSN (izdaja na drugem mediju).
V drugem primeru je pri tistih revijah, ki so v bazi podatkov COBIB.SI, v bibliografskem zapisu za revijo treba vnesti podatek o ISSN-številki izdaje na drugem mediju.
Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021