Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
PubMed
2019

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2019)
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 29
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia 0
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society 41
0351-580X Acta stereologica Institute of Histology and Embriology 0
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo 28
0013-3256 Ekonomska revija Zveza ekonomistov Slovenije 0
0014-8229 Farmacevtski vestnik Slovensko farmacevtsko društvo 61
2536-4316 Farmacevtski vestnik (e-vir) Slovensko farmacevtsko društvo 0
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 46
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0
1318-2293 Hladnikia Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije] 17
2630-4074 Hladnikia (e-vir) Botanično društvo Slovenije 0
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 51
0025-8121 Medicinski razgledi Medicinski razgledi 36
1581-3797 Medicinski razgledi (e-vir) Klub študentov Medicinske fakultete 0
0352-5503 Plućne bolesti Udruženje lekara za plućne bolesti i tuberkulozu; = Yugoslav Association of Pulmonary Diseases 0
0370-0380 Plućne bolesti i tuberkuloza Udruženje pneumoftiziologa Jugoslavije 0
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 45
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino 2
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 33
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 3
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 1
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta 150
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta 0
0351-4250 Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike Slovenska matica 0
0350-0063 Zdravstveni vestnik Slovensko zdravniško društvo 0
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 24
0044-4928 Zobozdravstveni vestnik Društvo zobozdravstvenih delavcev 5
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021