Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
PAIS Index
2019

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2019)
2591-2240 Central European public administration review Fakulteta za upravo 20
2591-2259 Central European public administration review (e-vir) Fakulteta za upravo 0
1580-6316 Delavci in delodajalci Inštitut za delo, Pravna fakulteta 29
2670-5621 Delavci in delodajalci (e-vir) Inštitut za delo, Pravna fakuletata 0
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo 8
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 7
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 0
0353-6521 Podjetje in delo Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije; Gospodarski vestnik 78
1581-1107 Podjetje in delo (e-vir) Gospodarski vestnik. 0
2232-2825 Sodobni vojaški izzivi Generalštab Slovenske vojske 39
2463-9575 Sodobni vojaški izzivi (e-vir) Generalštab Slovenske vojske 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021