Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
MLA International Bibliography
2019

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2019)
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 13
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-4539 Amfiteater Akademija za gledališče, radio, film in televizijo; Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije 24
1855-850X Amfiteater (e-vir) Akademija za gledališče, radio, film in televizijo; Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije 0
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 47
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 15
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 35
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 28
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 24
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0351-5141 Otrok in knjiga Mariborska knjižnica; Pedagoška fakulteta; Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič 56
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 58
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
0353-9660 Verba hispanica Znanstvena založba Filozofske fakultete 17
2350-4250 Verba hispanica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021