Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
METADEX
2019

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2019)
1854-6250 Advances in production engineering & management Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 8
1855-6531 Advances in production engineering & management (e-vir) Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 0
1580-5573 AR Fakulteta za arhitekturo 10
1581-6974 AR (e-vir) Fakulteta za arhitekturo 0
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 30
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 0
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 66
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
2463-7815 JET on-line (e-vir) Fakulteta za energetiko 0
1855-5748 Journal of energy technology Fakulteta za energetiko 19
0024-5135 Livarski vestnik Društvo livarjev Slovenije 8
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 1
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 14
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 24
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021