Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Emerging Sources Citation Index
2019

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2019)
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia 0
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society 41
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 13
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2335-3112 Acta Silvae et Ligni Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 12
2335-3953 Acta Silvae et Ligni (e-vir) Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 0
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 47
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 29
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 88
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 2
2591-2240 Central European public administration review Fakulteta za upravo 20
2591-2259 Central European public administration review (e-vir) Fakulteta za upravo 0
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 30
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 0
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 58
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 18
2232-4062 Kinesiologia Slovenica (e-vir) Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 0
1855-7147 Lexonomica Pravna fakulteta 10
1855-7155 Lexonomica (e-vir) Pravna fakulteta 0
2463-7955 Medicine, law & society Pravna fakulteta 11
2630-2535 Medicine, law & society (e-vir) Faculty of Law 0
1408-1741 Onkologija Onkološki inštitut 18
1581-3215 Onkologija (e-vir) Onkološki inštitut 0
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 20
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.] 39
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo 1
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 34
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 0
0038-0474 Sodobna pedagogika Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije 46
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 43
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 62
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 14
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021