Pojasnilo 27. 7. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Biological Abstracts
2019

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2019)
0351-2851 Acrocephalus Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 10
1408-3671 Acta biologica slovenica Društvo biologov Slovenije 12
1854-3073 Acta biologica slovenica (e-vir) Društvo biologov Slovenije 0
1408-533X Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 12
2591-1783 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1581-4661 Hacquetia ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 23
1854-9829 Hacquetia (e-vir) ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 0
1854-0392 Illiesia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije; Mississipi College, Dept. of Biology 0
1855-5810 Illiesia Prirodoslovni muzej Slovenije; Mississipi College, Dept. of Biology 0
1580-0814 Natura Sloveniae Zveza za tehnično kulturo Slovenije 10
1854-3081 Natura Sloveniae (e-vir) Zveza za tehnično kulturo Slovenije 0
0351-0077 Scopolia Prirodoslovni muzej Slovenije 14
2630-4066 Scopolia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021