Pojasnilo 23. 7. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus (h)
2018

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2018) Četrtina (SNIP 2018) A'' A' A1/2 Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science 1 2  
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 25 1
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0 1
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 54 1
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0 1
2232-3317 Acta linguistica asiatica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije 5        
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 12 4      
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0 4      
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale 0 2  
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko 0 2  
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 63 2  
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0 2  
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 20 3  
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0 3  
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 25 4      
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 5 4      
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 8 2  
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 2 2  
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 92 1
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 0 1
1854-3405 De musica disserenda Muzikološki inštitut ZRC SAZU 12        
2536-2615 De musica disserenda (e-vir) Muzikološki inštitut ZRC SAZU 0        
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 14 2  
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0 2  
2335-4127 Edinost in dialog Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani 18        
2385-8907 Edinost in dialog (e-vir) Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani 0        
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 15        
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0        
0354-0316 Etnolog Slovenski etnografski muzej 34 3  
2385-8729 Etnolog (e-vir) Slovenski etnografski muzej 0 3  
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 29 4      
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0 4      
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo 59 3  
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo 0 3  
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 38 2  
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 2  
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 28 2  
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0 2  
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 53 4      
2670-6865 Kronika (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0 4      
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 22        
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0        
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 25 4      
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0 4      
1318-3362 Phainomena Nova revija 30 4      
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo 0 4      
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 37 3  
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0 3  
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 46 4      
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino 0 4      
0555-2419 Problemi Društvo za teoretsko psihoanalizo 29        
1855-6302 Slavia Centralis Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 32        
2385-8753 Slavia Centralis (e-vir) Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 0        
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 35 1
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 1
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0 1
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0 1
1580-8122 Studia Historica Slovenica Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 34 1
2591-2194 Studia Historica Slovenica (e-vir) Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 0 1
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti 28 2  
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 0 2  
1318-2498 Zgodovina za vse Zgodovinsko društvo 24 4      
2630-4325 Zgodovina za vse (e-vir) Zgodovinsko društvo 0 4      
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije 36 2  
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0 2  
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku ARRS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:

  • - revije ni v bazi JCR/SNIP,
  • - revija je v bazi JCR/SNIP (glede na naslov revije), vendar z drugo številko ISSN (izdaja na drugem mediju).
V drugem primeru je pri tistih revijah, ki so v bazi podatkov COBIB.SI, v bibliografskem zapisu za revijo treba vnesti podatek o ISSN-številki izdaje na drugem mediju.
Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020