Pojasnilo 23. 7. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Philosopher's Index
2018

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2018) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1408-2969 Analiza Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti 21
2712-4916 Analiza (e-vir) Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti 0
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 29
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0
1318-3362 Phainomena Nova revija 30
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo 0
1318-8828 Poligrafi Nova revija 13
2232-2833 Poligrafi (e-vir) Nova revija 1
0555-2419 Problemi Društvo za teoretsko psihoanalizo 29
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

* Na seznamu tujih revij, indeksiranih v Philosopher's Index, so samo revije, ki so indeksirane v polnem besedilu (ožji seznam), na seznamu slovenskih pa vse, ki so vključene na ožji ali širši seznam, ki vsebuje tudi selektivno indeksirane revije. Ker širši seznam ni javno dostopen, ga dopolnjujemo na zahtevo, v okviru katere pri urednikih baze preverimo uvrščenost revije na širši seznam.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020