Pojasnilo 23. 7. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
ICONDA®Bibiographic
2018

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2018) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
0352-3551 Acta hydrotechnica Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 10
1581-0267 Acta hydrotechnica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 9
1580-5573 AR Fakulteta za arhitekturo 10
1581-6974 AR (e-vir) Fakulteta za arhitekturo 0
0352-1982 Arhitektov bilten Društvo arhitektov 52
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 99
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
0017-2774 Gradbeni vestnik Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije 72
2536-4332 Gradbeni vestnik (e-vir) Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije; Matična sekcija gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije 0
2350-3637 Igra ustvarjalnosti (e-vir) Fakulteta za arhitekturo; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 19
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 21
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 1
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020