Pojasnilo 23. 7. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
CINAHL
2018

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2018) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1855-5136 Bilten Društvo radioloških inženirjev Slovenije; Zbornica radioloških inženirjev Slovenije 25
2630-4309 Bilten (e-vir) Društvo radioloških inženirjev Slovenije 0
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 17
2232-4062 Kinesiologia Slovenica (e-vir) Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 0
1318-2951 Obzornik zdravstvene nege Zbornica zdravstvene nege 25
2350-4595 Obzornik zdravstvene nege (e-vir) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 0
1408-1741 Onkologija Onkološki inštitut 22
1581-3215 Onkologija (e-vir) Onkološki inštitut 0
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 41
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020