Pojasnilo 23. 7. 2020

 

Seznam tujih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
* CAPlus (Chemical Abstracts Plus)
2018

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2018) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
0002-6689 Aluminium Giesel 0
0368-9751 A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az ... évről Műsz. Kvk. 0
2156-8251 American journal of analytical chemistry Scientific Research Publishing, Inc. 1
2156-8278 American journal of analytical chemistry Scientific Research Publishing, Inc. 0
1613-7531 Berg- und hüttenmännische Monatshefte Springer 0
0005-8912 BHM Springer 0
0067-9127 Blätter für Technikgeschichte Technisches Museum 0
0724-696X Brauwelt Verlag Hans Carl 0
2231-0843 British journal of applied science and technology (e-vir) Sciencedomain International 0
0007-1196 British Journal of Photography Henry Greenwood and Co. 1
0254-5276 Buletini i shkencave gjeologjike Instituti i studimeve dhe i projektimeve të gjeologjisë dhe të minierave; Fakulteti i gjeologjisë dhe i minierave i Universitetit 0
2306-9600 Buletini i shkencave gjeologjike (e-vir) Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 0
0003-0503 Bulletin of the American Physical Society Published by the American Institute of Physics for the American Physical Society 0
1607-8837 Cement i ego primenenie Žurnal cement 0
2456-706X Chemical science international journal (e-vir) Sciencedomain International 0
0412-0914 Chih Wu Ping Li Hsueh Pao Chinese Society for Plant Pathology 0
1646-043X Conservar património A.R.P. 0
2182-9942 Conservar património (e-vir) ARP Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal 0
2457-1024 Current journal of applied science and technology (e-vir) Sciencedomain International 0
1877-9468 Current physical chemistry Bentham Science Publishers 0
1877-9476 Current physical chemistry Bentham Science Publishers 0
0011-6335 Dansk kemi TechMedia 0
1902-360X Dansk kemi (e-vir) TechMedia 0
1831-4732 EFSA journal (e-vir) European Food Safety Authority 29
1439-4294 Erfahrungsheilkunde Haug in Medizinverl. Stuttgart 0
0014-0082 Erfahrungs-Heilkunde = Haug in Medizinverl. Stuttgart 0
0352-9630 Folia medica Facultatis medicinae Universitatis Saraeviensis Medicinski fakultet 0
0352-1206 Geologica Macedonica Univerzitet "Goce Delčev", Fakultet za prirodni i tehnički nauki; = ǂThe ǂ"Goce Delčev" University, Faculty of Natural and Technical Sciences 1
0350-0608 Geološki anali Balkanskoga poluostrva Department of Geology and Department of Palaeontology, Faculty of Mining and Geology, University 0
0435-4249 Geološki glasnik Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore 0
0016-9765 Giesserei Giesserei 0
0046-5933 Giessereiforschung Giesserei-Verlag GmbH 0
1827-6156 Giornale di fisica della società italiana di fisica Springer 0
0017-0283 Giornale di fisica della Società italiana di fisica Editrice Compositori 0
0367-4444 Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta 2
2232-7266 Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine (e-vir) Prirodno-matematički fakultet 0
2303-4130 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (e-vir) Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 0
2303-4149 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (e-vir) Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 0
0581-7528 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 0
2169-3439 Graphene Scientific Research Pub. 0
2169-3471 Graphene Scientific Research Pub. 0
2217-8139 Građevinski materijali i konstrukcije Society for Materials and Structures Testing of Serbia; = Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije 1
2335-0229 Građevinski materijali i konstrukcije (e-vir) Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije 0
1001-7011 Heilongjiang Daxue ziran kexue xuebao Heilongjiang Daxue Chubanshe 0
1941-3955 International journal of chemical modeling Nova Science Publishers 0
2374-0809 International journal of chemical modeling (e-vir) Nova Science Publishers 0
0129-0835 International journal of PIXE World Scientific 0
2010-135X Journal of advanced dielectrics World Scientific 0
2010-1368 Journal of advanced dielectrics (e-vir) World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 0
2155-9872 Journal of analytical & bioanalytical techniques OMICS Publishing Group 0
2093-3134 Journal of analytical science & technology KBSI & GRAST 1
2093-3371 Journal of analytical science & technology (Online) = KBSI & GRAST 0
2001-3078 Journal of extracellular vesicles (e-vir) Co-Action Publishing 8
2090-4533 Journal of fundamentals of renewable energy and applications Ashdin Publishing Corporation 0
2090-4541 Journal of fundamentals of renewable energy and applications (e-vir) Ashdin Publishing Corporation 2
2394-2630 Journal of scientific and engineering research (e-vir) JSAER 0
0023-4850 Krmiva Hrvatsko agronomsko društvo 0
1848-901X Krmiva (e-vir) Hrvatsko agronomsko društvo, 0
0025-0287 Magyar radiológia Ifjusági Lapk. 0
1211-5894 Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology Krystalografická společnost 1
0543-0798 Materijali i konstrukcije Jugoslovensko društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija 0
2466-4812 Meat technology Institute of Meat Hygiene and Technology 1
2560-4295 Meat technology (e-vir) Institute of Meat Hygiene and Technology 0
0037-8720 Memorie della società astronomica italiana Società Astronomica Italiana 0
1824-016X Memorie della società astronomica italiana (e-vir) Istituto Nazionale di Astrofisica 0
2217-8961 Metallurgical & Materials Engineering Association of Metallurgical Engineers of Serbia 1
2324-9269 Molecular genetics & genomic medicine (e-vir) John Wiley & Sons 0
0867-8871 Nafta Gaz Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.; Instytut Technologii Nafty. 0
0029-0181 Nihon Butsuri Gakkaishi Nihon Butsuri Gakkai 0
0369-5034 Nova acta Leopoldina Barth 0
0097-5257 Pediatric nephrology Plenum Press 1
1948-9803 Physics international Science Publications 0
1948-9811 Physics international (e-vir) Science Publications 0
Y507-4037 Physics international Science Publications 0
1521-3943 Physik in unserer Zeit (e-vir) Wiley-VCH 0
0031-9252 Physik in Unserer Zeit Verlag Chemie GmbH 2
0554-5579 Poljoprivreda i šumarstvo Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara SRCG 1
1800-9492 Poljoprivreda i šumarstvo (e-vir) Biotehnički institut 0
1617-5689 Praxis der Naturwissenschaften Aurelius 0
0067-2084 Proceedings of the Australian Physiological and Pharmacological Society Australian Physiological and Pharmacological Society 0
0033-216X Przegląd Górniczy Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych <Sigma= 1
1314-7374 Quanta (e-vir) Quanta 0
0033-8583 Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Poljoprivredni fakultet 1
0373-434X Rapports et Proces Verbaux des Réunions - Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée 0
1790-5117 Recent advances in electrical engineering WSEAS Press 0
0255-6790 Revista mjekësore Kombinati poligrafik; Instituti i Shëndetit publik 0
0035-4074 Revue roumaine des sciences techniques Editura Academiei Române 0
0016-2310 Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura Gruppo Giornalistico Edagricole Bologna 0
0035-6964 Rivista marittima Stato maggiore della marina 0
0350-1205 Savremena poljoprivreda Dnevnik 0
1211-5541 Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology Univerzita Pardubice 0
1124-4003 Smalto porcellanato C.I.S.P. 0
2284-0257 Smalto porcellanato (e-vir) CISP Centro italiano smalti porcellanati 0
0038-1586 Sosei to kako Sosei kako kenkyukai 0
1882-0166 Sosei to kako (e-vir) Nihon sosei kako gakkai 0
0930-8989 Springer proceedings in physics Springer 3
1867-4941 Springer proceedings in physics (e-vir) Springer 0
0350-1752 Šumarstvo Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta SR Srbije 0
0040-2176 Tehnika Savez inženjera i tehničara Jugoslavije 1
1430-4171 The chemical educator (e-vir) Boise State University 0
0031-921X The physics teacher American Association of Physics Teachers] 1
1943-4928 The physics teacher (e-vir) American Association of Physics Teachers 0
0563-9034 Topola Opšte udruženje šumarstva, industrije za preradu drveta, celuloze i papira Jugoslavije 0
0097-8515 Transportation research circular Transportation Research Board 0
0350-2457 Veterinarski glasnik Veterinarski fakultet 1
2406-0771 Veterinarski glasnik (e-vir) Veterinarski fakultet 0
1438-5716 Wasserwirtschaft, Wassertechnik mit Abwassertechnik Verl. Bauwesen. 0
0351-9465 Zaštita materijala Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije 0
0044-1902 Zavarivanje Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike 0
0354-7965 Zavarivanje i zavarene konstrukcije Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji 1
0352-4906 Zbornik Matice srpske za prirodne nauke Matica srpska 0
0514-7441 Zivotnov'dni nauki B'lgarska akademiâ na naukite 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

* Na seznamu so trenutno samo tiste revije, v katerih je v zadnjem petletnem obdobju objavil članek vsaj en raziskovalec. Seznam ne vključuje revij, ki so hkrati vključene tudi v Scopus ali WoS.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020