Pojasnilo 23. 7. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
CAB Abstracts
2018

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2018) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1855-3303 Academica turistica Turistica 17
2335-4194 Academica turistica (e-vir) University of Primorska Press 0
0351-2851 Acrocephalus Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 4
1854-4800 Acta agriculturae slovenica Biotehniška fakulteta 0
1854-4819 Acta agriculturae slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta 0
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 72
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 0
1408-3671 Acta biologica slovenica Društvo biologov Slovenije 16
1854-3073 Acta biologica slovenica (e-vir) Društvo biologov Slovenije 0
1318-1998 Acta entomologica slovenica Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija 27
2335-3112 Acta Silvae et Ligni Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 12
2335-3953 Acta Silvae et Ligni (e-vir) Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 0
1580-8432 Agricultura Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo 0
1581-5439 Agricultura (e-vir) Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo 0
1855-7996 Folia biologica et geologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 12
2335-2914 Folia biologica et geologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti 0
C507-5335 Folia biologica et geologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti 0
0017-2723 Gozdarski vestnik Zveza gozdarskih društev Slovenije 81
1581-1638 Gozdarski vestnik (e-vir) Zveza gozdarskih društev Slovenije 0
1581-4661 Hacquetia ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 15
1854-9829 Hacquetia (e-vir) ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 0
1318-2293 Hladnikia Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije] 26
2630-4074 Hladnikia (e-vir) Botanično društvo Slovenije 0
0350-0756 Hmeljarski bilten Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 11
2536-1988 Hmeljarski bilten (e-vir) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS); = Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (IHPS) 0
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 17
2232-4062 Kinesiologia Slovenica (e-vir) Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 0
0024-1067 Les Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije 25
2590-9932 Les (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 0
1580-0814 Natura Sloveniae Zveza za tehnično kulturo Slovenije 19
1854-3081 Natura Sloveniae (e-vir) Zveza za tehnično kulturo Slovenije 0
1854-665X Revija za geografijo Filozofska fakulteta 11
2385-815X Revija za geografijo (e-vir) Filozofska fakulteta 0
0351-0077 Scopolia Prirodoslovni muzej Slovenije 3
2630-4066 Scopolia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije 0
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 4
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta 46
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta 0
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo 65
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo 0
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 28
2232-6499 Zlatorogov zbornik Lovska zveza Slovenije 7
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020