Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus (d)
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017) Četrtina (SNIP 2017) A'' A' A1/2
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 20 1
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0 1
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0 1
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 9 1
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0 1
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 11        
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0        
1854-6250 Advances in production engineering & management Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 34 2  
1855-6531 Advances in production engineering & management (e-vir) Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 0 2  
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale 0 2  
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko 0 2  
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 68 2  
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0 2  
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 10 2  
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 1 2  
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 17 1
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0 1
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 26 2  
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0 2  
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 44 4      
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 0 4      
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 14 3  
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 1 3  
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 25 2  
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0 2  
0352-3608 Družboslovne razprave Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede 28        
1581-968X Družboslovne razprave (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0        
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 28 3  
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0 3  
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 15        
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0        
0354-0316 Etnolog Slovenski etnografski muzej 25 3  
2385-8729 Etnolog (e-vir) Slovenski etnografski muzej 0 3  
1318-4717 Geografija v šoli Zavod Republike Slovenije za šolstvo 31        
0016-7274 Geografski obzornik Zveza geografskih društev Slovenije 21 4      
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 50 3  
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0 3  
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo 54 2  
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo 0 2  
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo 7 2  
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0 2  
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 33 4      
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 4      
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 50        
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0        
1854-9373 Kairos Slovenska krovna zveza za psihoterapijo 34        
2536-1597 Kairos (e-vir) Slovenska krovna zveza za psihoterapijo 0        
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 46        
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 43 2  
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 0 2  
1854-0023 Metodološki zvezki Fakulteta za družbene vede 8 4      
1854-0031 Metodološki zvezki (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0 4      
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 27 4      
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0 4      
0353-1392 Pedagoška obzorja Pedagoška obzorja; Pedagoška fakulteta 30 4      
0555-2419 Problemi Društvo za teoretsko psihoanalizo 39        
1318-1874 Psihološka obzorja Društvo psihologov Slovenije 0 4      
2350-5141 Psihološka obzorja (e-vir) Društvo psihologov Slovenije 17 4      
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies 16        
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja 0        
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta 29        
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta 0        
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije 37 2  
1581-7652 Revus GV Revije; Pravna praksa 4 2  
1855-7112 Revus (e-vir) Uradni list Republike Slovenije 0 2  
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 26 2  
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 0 2  
1855-6302 Slavia Centralis Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 20        
2385-8753 Slavia Centralis (e-vir) Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 0        
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 56 3  
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 3  
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 8 4      
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0 4      
0038-0474 Sodobna pedagogika Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije 35 4      
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura 19 3  
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale 0 3  
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 65 3  
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0 3  
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 76 3  
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti 21 3  
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 0 3  
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 17 3  
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0 3  
1318-2498 Zgodovina za vse Zgodovinsko društvo 23        
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku ARRS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:

  • - revije ni v bazi JCR/SNIP,
  • - revija je v bazi JCR/SNIP (glede na naslov revije), vendar z drugo številko ISSN (izdaja na drugem mediju).
V drugem primeru je pri tistih revijah, ki so v bazi podatkov COBIB.SI, v bibliografskem zapisu za revijo treba vnesti podatek o ISSN-številki izdaje na drugem mediju.
Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021