Pojasnilo 14. 5. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
METADEX
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1854-6250 Advances in production engineering & management Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 34
1855-6531 Advances in production engineering & management (e-vir) Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 0
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 40
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2463-7815 JET on-line (e-vir) Fakulteta za energetiko 0
1855-5748 Journal of energy technology Fakulteta za energetiko 20
0024-5135 Livarski vestnik Društvo livarjev Slovenije 18
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 0
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 17
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 36
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020