Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017)
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 50
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 68
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 10
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 1
0351-4285 Časopis za kritiko znanosti Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 79
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 14
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 1
1408-9653 Dignitas Nova revija 18
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 28
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0
1580-0466 Economic and business review Ekonomska fakulteta; Zveza ekonomistov Slovenije 20
2335-4216 Economic and business review (e-vir) Ekonomska fakulteta 0
1855-7694 European perspectives Center for European perspective 0
1855-9131 European perspectives (e-vir) Ustanova - Center za evropsko prihodnost 0
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo 7
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 43
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 0
1581-6311 Managing global transitions Faculty of management 0
1854-6935 Managing global transitions (e-vir) Faculty of management 7
2335-3414 Mednarodna revija za javno upravo Fakulteta za upravo 20
2385-9717 Mednarodna revija za javno upravo (e-vir) Fakulteta za upravo 0
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies 16
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja 0
1854-665X Revija za geografijo Filozofska fakulteta 13
2385-815X Revija za geografijo (e-vir) Filozofska fakulteta 0
0352-7956 Socialno delo Fakulteta za socialno delo 21
1581-6036 Šolsko polje Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja; Pedagoški inštitut 54
1581-6044 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja 1
1581-6052 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja 0
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 17
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije 27
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021