Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Emerging Sources Citation Index
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017)
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia 0
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society 33
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 11
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 43
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 26
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 71
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 2
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 39
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 0
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 48
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 19
2232-4062 Kinesiologia Slovenica (e-vir) Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 0
1855-7147 Lexonomica Pravna fakulteta 9
1855-7155 Lexonomica (e-vir) Pravna fakulteta 0
2463-7955 Medicine, law & society Pravna fakulteta 10
2630-2535 Medicine, law & society (e-vir) Faculty of Law 0
1408-1741 Onkologija Onkološki inštitut 15
1581-3215 Onkologija (e-vir) Onkološki inštitut 0
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 26
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 0
0038-0474 Sodobna pedagogika Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije 35
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 76
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 17
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021