Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Compendex
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017)
1580-4992 Blejske delavnice iz fizike DMFA, založništvo 31
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 39
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 0
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 48
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] 74
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo 0
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 65
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021