Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
* CAPlus (Chemical Abstracts Plus)
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017)
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 31
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
0024-5135 Livarski vestnik Društvo livarjev Slovenije 18
0025-8121 Medicinski razgledi Medicinski razgledi 42
1581-3797 Medicinski razgledi (e-vir) Klub študentov Medicinske fakultete 0
0473-7466 Obzornik za matematiko in fiziko Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije 40
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta 0
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 20
0505-0278 Varilna tehnika Zveza društev za varilno tehniko Slovenije 0
0044-4928 Zobozdravstveni vestnik Društvo zobozdravstvenih delavcev 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

* Na seznamu so trenutno samo tiste revije, v katerih je v zadnjem petletnem obdobju objavil članek vsaj en raziskovalec. Seznam ne vključuje revij, ki so hkrati vključene tudi v Scopus ali WoS.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021