Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Anthropology Plus
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017)
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 10
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 1
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 17
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 25
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo 54
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo 0
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura 19
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021