Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
ProQuest® Education Journals
2016

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2016)
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 36
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 1
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta 32
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta 0
0038-0474 Sodobna pedagogika Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije 36
1581-6036 Šolsko polje Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja; Pedagoški inštitut 61
1581-6044 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja 0
1581-6052 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja 0
2386-0235 Specialna in rehabilitacijska pedagogika Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije; Centerkontura 16
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021