Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Emerging Sources Citation Index
2016

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2016)
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 12
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 31
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 28
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 85
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 1
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 51
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 18
2232-4062 Kinesiologia Slovenica (e-vir) Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo 0
1855-7147 Lexonomica Pravna fakulteta 10
1855-7155 Lexonomica (e-vir) Pravna fakulteta 0
2463-7955 Medicine, law & society Pravna fakulteta 10
2630-2535 Medicine, law & society (e-vir) Faculty of Law 0
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 4
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 22
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021