Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
2016

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2016)
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science 0
0351-2789 Acta ecclesiastica Sloveniae Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve 17
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 20
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 16
1581-1190 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut. 0
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 47
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0
2232-3317 Acta linguistica asiatica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije 12
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 12
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1318-5160 Andragoška spoznanja Znanstvena založba Filozofske fakultete 48
2350-4188 Andragoška spoznanja (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 63
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 47
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 0
1580-5573 AR Fakulteta za arhitekturo 11
1581-6974 AR (e-vir) Fakulteta za arhitekturo 0
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 24
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 31
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 28
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 85
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 1
0351-4285 Časopis za kritiko znanosti Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 75
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo 31
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 36
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 1
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 24
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 28
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
0352-3608 Družboslovne razprave Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede 32
1581-968X Družboslovne razprave (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 31
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 27
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 32
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0
1408-3566 Fotografija Društvo fotografskih delavcev Slovenije 16
1855-8941 Fotografija (e-vir) Založba /*cf.; ZSKZ 0
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 62
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo 77
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo 0
2350-3637 Igra ustvarjalnosti (e-vir) Fakulteta za arhitekturo; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 12
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo 17
2232-5107 International journal of management, knowledge and learning Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 14
2232-5697 International journal of management, knowledge and learning (e-vir) Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 0
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 42
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 32
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0
1580-0261 Keria Znanstvena založba Filozofske fakultete 17
2350-4234 Keria (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0023-2424 Knjižnica Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 28
1581-7903 Knjižnica (e-vir) Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 0
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 52
0374-0315 Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Slovenska akademija znanosti in umetnosti 12
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 48
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 0
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 23
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-4223 Management Fakulteta za management 0
1854-4231 Management (e-vir) Fakulteta za management 14
1581-6311 Managing global transitions Faculty of management 0
1854-6935 Managing global transitions (e-vir) Faculty of management 12
2335-3414 Mednarodna revija za javno upravo Fakulteta za upravo 22
2385-9717 Mednarodna revija za javno upravo (e-vir) Fakulteta za upravo 0
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 25
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0547-3101 Naše gospodarstvo Ekonomsko-poslovna fakulteta; Društvo ekonomistov Maribor; Ekonomski center Maribor 24
2385-8052 Naše gospodarstvo (e-vir) Ekonomsko-poslovna fakulteta 0
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 21
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 39
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 51
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino 0
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta 32
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta 0
2232-5204 Revija za univerzalno odličnost (e-vir) Fakulteta za organizacijske študije 26
1581-7652 Revus GV Revije; Pravna praksa 16
1855-7112 Revus (e-vir) Uradni list Republike Slovenije 0
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 4
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 22
1854-2042 Scripta manent (e-vir) Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika 5
1855-6302 Slavia Centralis Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 24
2385-8753 Slavia Centralis (e-vir) Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 0
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 39
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0
0038-0474 Sodobna pedagogika Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije 36
1318-6728 Šolska kronika Slovenski šolski muzej 34
1580-8122 Studia Historica Slovenica Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 32
2591-2194 Studia Historica Slovenica (e-vir) Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 0
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura 17
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale 0
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti 29
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 2
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 15
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
0353-9660 Verba hispanica Znanstvena založba Filozofske fakultete 19
2350-4250 Verba hispanica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-8453 Vestnik za tuje jezike Znanstvena založba Filozofske fakultete 19
2350-4269 Vestnik za tuje jezike (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1581-8225 Vodenje v vzgoji in izobraževanju Šola za ravnatelje 24
0351-224X Zbornik za umetnostno zgodovino Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo 15
2536-3964 Zbornik za umetnostno zgodovino (e-vir) Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo 0
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije 28
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021