Pojasnilo 4. 7. 2019

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
BrillOnline (Linguistic Bibliography)
2016

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2016) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 42
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 32
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 23
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1408-211X Obdobja Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 0
0560-2920 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti 0
1855-6302 Slavia Centralis Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 24
2385-8753 Slavia Centralis (e-vir) Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 0
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 39
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
2335-2736 Slovenščina 2.0 (e-vir) Trojina, zavod za uporabno slovenistiko 19
1581-1271 Slovenski jezik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.; University of Kansas Department of Slavic Languages and Literatures. 0
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures 0
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura 17
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale 0
1408-3043 Zbornik Slavističnega društva Slovenije Zavod Republike Slovenije za šolstvo 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2019