Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Social Sciences Citation Index (SSCI)
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015) Četrtina (JCR 2015) A'' A' A1/2
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 45 4      
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0 4      
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 56 4      
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 0 4      
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 114 4      
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0 4      
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo 34 4      
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0 4      
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 52 2  
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 0 2  
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije 38 4      
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 0 4      
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 37 4      
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku ARRS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:

  • - revije ni v bazi JCR/SNIP,
  • - revija je v bazi JCR/SNIP (glede na naslov revije), vendar z drugo številko ISSN (izdaja na drugem mediju).
V drugem primeru je pri tistih revijah, ki so v bazi podatkov COBIB.SI, v bibliografskem zapisu za revijo treba vnesti podatek o ISSN-številki izdaje na drugem mediju.
Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021