Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus (h)
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015) Četrtina (SNIP 2015) A'' A' A1/2
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science 0 3  
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 14        
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0        
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 45 2  
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0 2  
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale 0 2  
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko 0 2  
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 71 2  
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0 2  
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 21 3  
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0 3  
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 23        
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0        
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 80 1
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 0 1
1854-3405 De musica disserenda Muzikološki inštitut ZRC SAZU 18        
2536-2615 De musica disserenda (e-vir) Muzikološki inštitut ZRC SAZU 0        
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 25 2  
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0 2  
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 53 1
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 1
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 27 4      
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0 4      
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 20        
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0        
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 30        
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0        
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.] 36        
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo 0        
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 48 2  
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0 2  
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 45 4      
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino 0 4      
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 37 2  
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 2  
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 15        
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0        
1580-8122 Studia Historica Slovenica Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 36 4      
2591-2194 Studia Historica Slovenica (e-vir) Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 0 4      
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti 26 2  
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 0 2  
0351-224X Zbornik za umetnostno zgodovino Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo 11        
2536-3964 Zbornik za umetnostno zgodovino (e-vir) Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo 0        
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije 34        
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0        
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku ARRS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:

  • - revije ni v bazi JCR/SNIP,
  • - revija je v bazi JCR/SNIP (glede na naslov revije), vendar z drugo številko ISSN (izdaja na drugem mediju).
V drugem primeru je pri tistih revijah, ki so v bazi podatkov COBIB.SI, v bibliografskem zapisu za revijo treba vnesti podatek o ISSN-številki izdaje na drugem mediju.
Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021