Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Historical Abstracts
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015)
0351-2789 Acta ecclesiastica Sloveniae Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve 9
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 71
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo 40
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 58
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 45
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino 0
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies 8
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja 0
1318-6728 Šolska kronika Slovenski šolski muzej 36
1318-2498 Zgodovina za vse Zgodovinsko društvo 21
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije 34
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021