Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
* Directory of Open Access Journals (DOAJ)
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015)
2232-3317 Acta linguistica asiatica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije 15
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 10
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1318-5160 Andragoška spoznanja Znanstvena založba Filozofske fakultete 53
2350-4188 Andragoška spoznanja (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 32
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 23
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0351-4285 Časopis za kritiko znanosti Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 89
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 39
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 1
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 22
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 25
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
2232-5867 Dynamic relationships management journal Slovenian academy of management 10
2350-367X Dynamic relationships management journal (e-vir) Slovenian academy of management 0
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 24
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 28
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 17
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
2232-5107 International journal of management, knowledge and learning Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 15
2232-5697 International journal of management, knowledge and learning (e-vir) Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1
1580-0261 Keria Znanstvena založba Filozofske fakultete 19
2350-4234 Keria (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 20
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-4223 Management Fakulteta za management 0
1854-4231 Management (e-vir) Fakulteta za management 22
1581-6311 Managing global transitions Faculty of management 0
1854-6935 Managing global transitions (e-vir) Faculty of management 21
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 30
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1408-1741 Onkologija Onkološki inštitut 7
1581-3215 Onkologija (e-vir) Onkološki inštitut 0
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta 31
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta 1
2232-5204 Revija za univerzalno odličnost (e-vir) Fakulteta za organizacijske študije 30
1854-2042 Scripta manent (e-vir) Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika 4
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 0
2335-2736 Slovenščina 2.0 (e-vir) Trojina, zavod za uporabno slovenistiko 11
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 19
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
0353-9660 Verba hispanica Znanstvena založba Filozofske fakultete 27
2350-4250 Verba hispanica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-8453 Vestnik za tuje jezike Znanstvena založba Filozofske fakultete 28
2350-4269 Vestnik za tuje jezike (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-3839 Zbornik znanstvenih razprav Pravna fakulteta 9
2464-0077 Zbornik znanstvenih razprav (e-vir) Pravna fakulteta 0
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 37
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

* Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje ARRS je uvrstil bazo DOAJ na seznam s pogojem, da se upoštevajo samo tiste revije, ki imajo v DOAJ tudi bibliografske zapise člankov. Na seznamu so trenutno samo tiste revije, ki imajo v letu 2015 bibliografske zapise za članke in v katerih so od leta 2000 naprej objavljali slovenski raziskovalci. Seznam dopolnjujemo sproti.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021