Pojasnilo 28. 4. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015)
0351-2851 Acrocephalus Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 15
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 49
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 0
1408-3671 Acta biologica slovenica Društvo biologov Slovenije 14
1854-3073 Acta biologica slovenica (e-vir) Društvo biologov Slovenije 0
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 32
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 0
1408-533X Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 22
2591-1783 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1318-3664 Exuviae Slovensko odonatološko društvo 0
1318-5411 Falco Ornitološko društvo "Ixobrychus" 0
1855-7996 Folia biologica et geologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 25
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 114
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
1318-2293 Hladnikia Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije] 20
2630-4074 Hladnikia (e-vir) Botanično društvo Slovenije 0
1580-0814 Natura Sloveniae Zveza za tehnično kulturo Slovenije 12
1854-3081 Natura Sloveniae (e-vir) Zveza za tehnično kulturo Slovenije 0
0352-5090 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021