Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Zoological Record
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014)
0351-2851 Acrocephalus Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 14
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 46
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 0
1408-3671 Acta biologica slovenica Društvo biologov Slovenije 12
1854-3073 Acta biologica slovenica (e-vir) Društvo biologov Slovenije 0
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 30
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 0
1318-1998 Acta entomologica slovenica Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija 12
1408-533X Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 20
2591-1783 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1580-4208 Biota Društvo varuhov okolja Radoživ; Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave 0
0353-6645 Dela Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje Krasa 0
1855-7996 Folia biologica et geologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 6
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 34
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
1854-0392 Illiesia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije; Mississipi College, Dept. of Biology 9
1855-5810 Illiesia Prirodoslovni muzej Slovenije; Mississipi College, Dept. of Biology 0
1580-0814 Natura Sloveniae Zveza za tehnično kulturo Slovenije 9
1854-3081 Natura Sloveniae (e-vir) Zveza za tehnično kulturo Slovenije 0
0033-1805 Proteus Prirodoslovno društvo Slovenije 87
2630-4147 Proteus (e-vir) Prirodoslovno društvo Slovenije 0
0351-0077 Scopolia Prirodoslovni muzej Slovenije 3
2630-4066 Scopolia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021