Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus (d)
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014) Četrtina (SNIP 2014) A'' A' A1/2
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 26 1
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0 1
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0 1
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 15        
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0        
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale 0 3  
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko 0 3  
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 59 3  
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0 3  
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 55 2  
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 0 2  
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 17 2  
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0 2  
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 20        
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 3        
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 35 3  
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 0 3  
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 24 2  
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0 2  
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 16 3  
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0 3  
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 22 2  
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0 2  
0354-0316 Etnolog Slovenski etnografski muzej 42 3  
2385-8729 Etnolog (e-vir) Slovenski etnografski muzej 0 3  
1318-4717 Geografija v šoli Zavod Republike Slovenije za šolstvo 28        
0016-7274 Geografski obzornik Zveza geografskih društev Slovenije 24 4      
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 59 4      
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0 4      
0373-4498 Geografski zbornik Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut 0        
1408-8703 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut 0        
1408-8711 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut 0        
0351-1731 Geographica Slovenica Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 0        
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo 116        
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo 0        
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo 30 2  
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0 2  
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 45 4      
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 4      
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 31        
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0        
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 44 2  
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 1 2  
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 32        
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0        
1854-0023 Metodološki zvezki Fakulteta za družbene vede 7 4      
1854-0031 Metodološki zvezki (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0 4      
0353-1392 Pedagoška obzorja Pedagoška obzorja; Pedagoška fakulteta 35 4      
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije 36 4      
1581-7652 Revus GV Revije; Pravna praksa 18        
1855-7112 Revus (e-vir) Uradni list Republike Slovenije 0        
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 4 3  
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 20 3  
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 55 2  
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0 2  
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 39 4      
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0 4      
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 108 3  
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti 33 2  
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 0 2  
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 14 2  
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0 2  
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku ARRS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:

  • - revije ni v bazi JCR/SNIP,
  • - revija je v bazi JCR/SNIP (glede na naslov revije), vendar z drugo številko ISSN (izdaja na drugem mediju).
V drugem primeru je pri tistih revijah, ki so v bazi podatkov COBIB.SI, v bibliografskem zapisu za revijo treba vnesti podatek o ISSN-številki izdaje na drugem mediju.
Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021