Pojasnilo 15. 5. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Abstracts of Music Literature (RILM)
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1854-3405 De musica disserenda Muzikološki inštitut ZRC SAZU 18
2536-2615 De musica disserenda (e-vir) Muzikološki inštitut ZRC SAZU 0
1318-6876 Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko 13
2712-3987 Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani (e-vir) Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko 0
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 36
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020