Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
METADEX
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014)
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 117
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 44
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 2
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 20
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 45
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
0024-5135 Livarski vestnik Društvo livarjev Slovenije 12
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 159
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 25
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta 0
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 30
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] 87
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo 0
0505-0278 Varilna tehnika Zveza društev za varilno tehniko Slovenije 2
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021